140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v našem městě  Humpolci


 

Program oslav dne 15. června 2013:

9:00 -12:00 -  výstava hasičské techniky SDH a HZS v ulici Hálkova před

                      zbrojnicí, prohlídky stanice a techniky, výklad

12:00-16:00 - Komentované ukázky v ulici Hálkova s hasičskou technikou

                     Komentátor Petr Krejcar

          16:00 - Ukončení oslav

          18:00 - Spolkový dům - slavnostní schůze k výročí 140 let SDH

 

         Hosté:

ČD SŽDC Havlíčkův Brod - AV 15 T 1815, VA Nissan Navara

SDH Černovice - družstvo historických hasičů a stříkačka FLADER

Nový Rychnov - Tatra 815 8x8 vyproštovací speciál, AJ T815,

Čechtice  - Prava V3S  ASC - p. Haberhauer

Kamenice n.L.- s vozidlem Walter - nedostavili se pro poruchu motoru

koňmi tažená stříkačka SDH Čejov s koňmi p. Chladny z Boňkova

požární  stříkačky DS16, PS 12, PS8 v sále zbrojnice

Technika PS Pelhřimov – PP 27 T815, lezecká skupina od 13: hodin

PS Humpolec - veškerá technika

CPS Jihlava – nová CAS Tatra 815 -7 - nedostavili se.

a jiné zajímavosti ze života hasičů.


         Prodejní stánek firmy s hasičskou tématikou ZAHAS s.r.o., 

         Po celý den  prohlídka zbrojnice s výkladem od našich starších bratrů.

Odpoledne proběhnou v areálu zbrojnice tyto komentované ukázky:

- spanilá jízda hasičských vozidel městem v  11 hod., zastávka na náměstí

- ukázka SDH Čejov a koňmi tažené stříkačky – hašení domečku

- ukázka zásahu hasičů z Kamenice n.L. – vozidlo Walter - hašení

- ukázka lezeckého výcviku z výškové techniky - PS Pelhřimov PP27    13:00 

- ukázka vyprošťování  osob z havarovaného vozidla - PS Humpolec RZA  

- ukázka historických hasičů z Černovic - stříkačka FLADER

- ukázka hašení a vybavení SDH Humpolec

Po celý den v sále zbrojnice:

 

Výstavka hasičské vyzbroje a výstroje i historické

Výstavka  modelů hasičské techniky, pohárů, diplomů, almanachů...

Výstavka hasičských hodností, označení, čepic, odznaků, proudnic, opasků

Projekce z činnosti SDH, fotografie z činnosti sboru, foto z historie SDH

Projekce z historie SDH, kronika sboru, prodej Almanachu k výročí 140 let.

Webové stránky SDH Humpolec k prohlédnutí na PC v sále

Salonek s občerstvením a posezením pro  hosty rovněž v sále zbrojnice.  

Na místě prodej fotografií spolku /140 let/ á 15 Kč/ks

Prodej almanachu pro odbornou veřejnost /cca 100 Kč/


Vstup zdarma. Pro případ špatného počasí připraven velký stan, občerstvení na místě zajištěno, pečené prasátko, pivo, nealko nápoje. Po celou dobu koutek a hry pro nejmenší, skákací hrad, kuželky, prolézačka.

 

Nadšence, sbory a rodiče s dětmi srdečně zve na návštěvu Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci. Děkujeme za Vaši návštěvu.

 

PODĚKOVÁNÍ:

 

Výbor SDH děkuje Všem, kteří se podíleli na přípravách, průběhu oslav 140. výročí založení našeho sboru a těm, kteří přispěli k bezproblémovému průběhu akce a i těm, kteří svými knihami a sbírkami přispěli k obohacení prezentace hasičů v našem městě. Dík patří i sborům, které přijely s historickou i současnou technikou a firmám, kteří se podíleli na spolupořádání oslav, což je fy PRETOL HB, Školní statek Humpolec, fy ADORES, fa MHA, fa ZAHAS s.r.o., fa PO-BP za zapůjčení skákacího hradu pro děti, který měl veliký úspěch u dětí a rodičů. Velký dík patří i pivovaru Poutník z Pelhřimova, který je naším partnerem a sponzorem zároveň. 

 

Poděkování sboru patří i Městu Humpolec, bez jehož pomoci a náklonnosti by nebylo  možné tuto akci realizovat. Děkujeme.

 

Za výbor SDH jednatel sboru Ing. Krejčí Pavel

 

 

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.