znak SDH (normální)                                              

 

Výsledky soutěže ze 14.9.2019 jsou uloženy z sekco Download ZDE:

Fotografie ze soutěže :   https://soptik2744.rajce.idnes.cz/Soutez_Humpolec_14-9-2019/

Město Humpolec, SDH Humpolec a Byznys Company Želiv

                 Vás srdečně zvou na již  12. ročník

 noční soutěže v požárním sportu družstev SDH

    a následné finálové soutěže 8 NEJ

Sobota ....... září 20...... v Humpolci od 18 hodin.

„O putovní  pohár starosty Města Humpolce“

 


Partneři soutěže:  Město Humpolec

            Byznys Company Želiv, Tomáš Petrů -velkoobchod s nápoji a gastronomií     

    P R O P O Z I C E  A  PRAVIDLA   S O U T Ě Ž E  

v požárním sportu družstev a soutěže

„O putovní  pohár starosty Města Humpolec“

Kdy:  S o b o t a  ........ září  2020  od 18:00 hod., Noční soutěž

Kde:  Humpolec, u OD BILLA, od  křižovatky  ulic Rašínova, Komenského a  Husova  směrem na Havlíčkovo náměstí.

Předpokládaný časový snímek soutěže:

18:00 – 19:00 -   Prezentace družstev, nástup družstev, přivítání

19:00 - 19:15 -    Ukázka požárního útoku dětí 

19:15 – 19:45 -   Taneční soubor Thoraya Pacov

19:45 - 20:30 -   Start družstev s PS 8 na 2B   

20:30 – 21:45  -  Start  družstev  žen na  2B v soutěži SDH

21:45 – 22:00  -  Technická přestávka – přestavění terčů

22:10 – 23:59  -  Start  družstev  mužů  na  3B v soutěži SDH

00:00 – 01:30  -  FINÁLE: Start nejlepších 8 družstev O putovní pohár starosty města Humpolce , všichni na 2B

01:30 – 02:00  -  Vyhodnocení výsledků. Předání diplomů a cen,  Vyhodnocení tipovacích soutěží

                          Ukončení soutěže.

 

Velitel soutěže:          František DVOŘÁK            SDH Humpolec

Zást. vel. soutěže:     Ing. Pavel KREJČÍ             SDH Humpolec

Hlavní rozhodčí:         Miroslav Karafiát              SDH Humpolec

Pomocný rozhodčí:        Mrg.etMgr.Jakub FUČÍK Ph.D.    SDH Humpolec

Rozhodčí disciplíny:      Marie NERMUTOVÁ        SDH Jiřice

           

Startér:                         Václav PACHTA                SDH Batelov

Časomíra:                      Zdeněk KOPECKÝ           SDH Kaliště

Zpracování výsledků:    Jaroslav NEUBAUER      SDH Humpolec

Pomocník startéra:      Tomáš POHOŘSKÝ         SDH Humpolec

Komentátor soutěže:   Petr KREJCAR                 SDH Humpolec

Trať:                              Vojtěch POKORNÝ          SDH Humpolec   

Zajištění vody:             Jan ŘEHÁČEK                  Město Humpolec-hydrant  

Zajištění občerstvení:  Zdeněk Krajačic             Čejov a  SDH Humpolec

Zdravotník:                  Pavel BURDA                 ZZS Kraje Vysočina,SDH Humpolec   

DJ - hudba:                    Marcel BÍLEK                   SDH Humpolec                 

Výsledková tabule:          Tomáš Pohořský        SDH Humpolec

Startovné, kasa:               Jitka KREJČÍ              SDH Humpolec - dolní stánek

Fotodokumentace:          Pavel BUŇAT

Zásobování, dovozy:        Marek SVOBODA      SDH Humpolec

Nákladní vozidlo:            Vojtěch BERÁNEK       SDH Humpolec

Vedoucí technické čety:  Martin MARŠÍK         SDH Humpolec

Vylévání hadic:               Papež J,Vaněk V., Moravec L.,     SDH Humpolec

Terče:                              Fučík T., Vondráček Martin.    SDH Humpolec

DA12 AVIA děti :             Řeháček J., Fučík T, Vondráček Jan -        SDH Humpolec

 

                                       

Naše pravidla soutěže:

            Pouze požární sport  muži 3B / ženy 2B, postup - 8 nejlepších družstev bez rozdílu  ženy/muži do soutěže „O putovní pohár starosty města Humpolce“ na 2B. Startovné jednotné 200,- Kč / družstvo.   Platba při prezentaci.  Soutěž je pojištěna odpovědnostní pojistkou HVP.,a.s., Úrazové pojištění soutěžících je plně na bedrech přihlašující organizace SH ČMS - ZO SDH.

            Stroj  libovolný, úzké hadice povoleny, mezi půlspojkami musí projít papír. Cílová čára je nedotknutelná. Časomíra - SDH Kaliště.

Přetlakový ventil nebude. Družstva soutěží s tím, že o tom ví a nesou plnou zodpovědnost za případné úrazy způsobené nepoužitím přetlakového ventilu.Tuto skutečnost podepisují na přihlášce a je poitvrzena podpisem vedoucího družstva.

            Podávání protestů dle pravidel PS, písemnou formou  u hlavního rozhodčího do 10 minut po ukončení pokusu, s prokazatelně složenou  kaucí 500 Kč na pokladně soutěže.

            Soutěž je otevřena pro všechny týmy, možnost přihlásit se kdykoliv do startu posledního družstva mužů v soutěži SDH. Zástup v družstvu max.2 jiné  osoby VŽDY v domovských dresech. Družstva žen mohou mít v družstvu max. 2 muže.

Prezence , vyplněné a řádně podepsané přihlášky u výčepu u spodního stanu odevzedjte paní Jitce KREJČÍ.

Start, základna, terče:

Povrch trati- kamenná dlažba, dřevěná základna 2x2m, časomíra elektronická, vyrážecí sklopné terče, vyznačené přípravné boxy, 2 vozíky na převoz materiálu  k dispozici u základny. Veřejné osvětlení místa soutěže. Mobilní toalety na místě soutěže. Parkování v ulici Komenského a Nerudova a od 20 hodiny i na parkovišti u OD BILLA.  Trať vyznačena kolíky a páskou, příprava družstva na start 5 minut od položení mašiny na základnu.

Ústroj: Jednotná-dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty, lehké opasky a ochranné přilby. Ostatní bude upřesněno na poradě rozhodčích s veliteli družstev.REZERVACE  POŘADÍ  V SOUTĚŽI SE STROJEM  PS8 na 2B /možno smíšená družstva:                                                                      

1.                      

2.  

3.  

4.

5.


REZERVACE  POŘADÍ  V SOUTĚŽI  SDH :

MUŽI:                                                                        ŽENY:

1.                                             1.

2.    

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


 

Místo soutěže: Křižovatka ulice Komenského,Husova a Rašínova


Přihlášky mailem na soptik2744@seznam.cz  či zde na webu, rezervace pořadí rovněž : 608 780070  Ing. Pavel Krejčí

Soutěž je otevřena do startu posledního družstva mužů v soutěži SDH na 3B. Změna pořadí po dohodě. Pište, volejte, domluvíme se.Za organizační tým SDH :

 Kontakt:

 Ing. Krejčí Pavel 608 780 070                Dvořák František 724 250 848

                                                                              pavel.krejci@seznam.cz                        Starosta SDH Humpolec 

                                                                 

                                                       Karafiát Miroslav 602 171 150

                                                              místostarosta SDH

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny.