Z činnosti dobrovolných hasičů v Humpolci

Členové sboru dobrovolných hasičů v Humpolci se v březnu zúčastnili hasičské soutěže ve všestrannosti ve Velkém Beranově, která nese název Ježkovo peklo. A že to opravdu Ježkovo peklo bylo, dokládaly dojmy a zážitky těch, kteří v soutěžních disciplínách jako správní hasiči bránili barvy Humpolecké jednotky, která se „pekla“ zúčastnila již třetím ročníkem.

V podobné soutěži bojovalo Humpolecké družstvo i v Batelově /okr. Jihlava/, kde se utkalo 8 dobrovolných družstev a v netradičních silových, vytrvalostních i znalostních disciplínách si změřili svoje síly. Naše družstvo obsadilo pěkné páté místo z osmi družstev.

Pravidelné každoroční cyklické odborné přípravy velitelů JPO III se za náš sbor zúčastnili čtyři velitelé na požární stanici HZS Kraje Vysočina v Pelhřimově. Pravidelná odborná příprava našich členů se konala v březnu každé úterý v podvečerních hodinách.

Přijďte se za námi podívat na Dny otevřených dveří, které proběhnou ve dnech 7.-.9. května 2015 na požární zbrojnici  Humpolec. Přijďte nás navštívit, poznat poslání a život dobrovolných i profesionálních hasičů v Humpolci. Na místě bude možnost prohlédnout si zásahovou techniku, ochranné prostředky i technické  vybavení  hasičů.

Kroužek mladých hasičů pod vedením Tomáše Pohořského a jeho staršího kolegy Antonína Vondráčka se pomalu rozjíždí, nyní má celkem 9 nových členů ve věku 7 – 12 let. Další zájemci se samozřejmě mohou ještě průběžně přihlásit na mt. 737 433 520 nebo na www.sdh-humpolec.cz či osobně každý čtvrtek od 14 hodin přímo na hasičské zbrojnici u vedoucího kroužku.

A nyní trochu předběhneme čas. Dne 12.4. 2015 oslavil bratr Jaroslav Ťoukálek životní jubileum 80 let. Našemu bývalému dlouholetému starostovi a veliteli sboru gratulujeme za celý sbor a přejeme mnoho dalších let ve zdraví, štěstí a rodinné pohodě. Bratr Ťoukálek se zasloužil o rozvoj hasičiny v našem městě a okrsku od 60 tých let svoji poctivou prací a to jak u dobrovolných tak i u profesionálních hasičů, za což mu patří velké poděkování a ocenění této dlouholeté práce a píle. Jaro, přejeme Ti vše dobré. Zůstaň i nadále mezi námi.