Zásahová činnost sboru obnášela v dubnu jedenkráte mytí znečištěné komunikace v m.č. Rozkoš, kde jednotka SDH prováděla mytí nesjízdné komunikace, jednou dovoz vody do rezervoáru hradu Orlík a tradičně na čarodějnický den jeden planý poplach, kdy byl hlášen požár dřevěné boudy na Vystrkově. Ukázalo se však že šlo o hlášené pálení čarodějnic. Naše jednotka zasahovala i při požáru kamionu Renault Magnum na dálnici D1 na kilometru 84,5. Zde se jednalo o likvidaci požáru tahače i návěsu s nákladem. Jednotka dobrovolných hasičů zde doplňovala vodu do vozidel HZS, dále zasahovala jedním vodním proudem v dýchací technice. Nakonec spolupracovala také  při přečerpávání nádrže nafty do speciální 1m/3 nádrže pomocí speciálního čerpadla na nebezpečné látky, které je ve výbavě jednotky SDH v Humpolci. Viz foto z požáru kamionu na D1.

11. května se naše jednotka SDH zúčastnila společně se sbory ze Želiva, Lukavce a Košetic výcviku s Želivskými psovody na staré pile v obci Želiv. Na této již tradiční akci jsme spolupracovali jako figuranti a shlédli ukázky výcviku  a práce se psy, určenými k sutinovému ale i plošnému vyhledávání osob v rozvalinách budov. Naše jednotka se nakonec aktivně zapojila do ukázky hašení pro širokou veřejnost. Poděkování patří neúnavné organizátorce paní Kasalové Věře ze Želiva a samozřejmě i jejím psím kolegům J.

17. dubna navštívili naši dobrovolní hasiči s technikou i obec Čejov, kde ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina provedli ukázku techniky a vybavení v rámci preventivně výchovné činnosti pro druhé třídy základních škol. Z Čejovské školy přišlo celkem 43 dětí. Všem dětem, učitelskému sboru a panu řediteli se takto strávené dopoledne líbilo a bylo pro ně přínosem. Téma znělo „Hasiči, jak je neznáte, aneb co dělá hasič, když nehasí. A o tom všem jsme přijeli dětem popovídat a předvést jim naše nové vybavení a ukázat naše dovednosti.

 

                                       Pro Zálesí připravil jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí