Z činnosti dobrovolných hasičů v Humpolci v lednu 2015

 

Přísloví říká že „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. Zásahová činnost v novém roce započala hned dvěma zásahy naší dobrovolné jednotky. Prvním zásahem bylo odstranění kmene stromu blokujícího vozovku v ulici nádražní v Humpolci 10. ledna, kde naše jednotka provedla odstranění kmene stromu pomocí motorové pily a řídila dopravu. Dále v  neděli 11. ledna  odstraňovala naše jednotka SDH  krov starého domu zříceného do komunikace na Vystrkově, kde zajistila místo nehody a řídila dopravu. U požáru jsme v lednu nikde nezasahovali.

Ač nehořelo, velitelé družstev naší jednotky se připravují na cyklickou odbornou přípravu, kterou každoročně absolvují jednotky PO jednou ročně v rozsahu 16 hodin na HZS Kraje Vysočina, Územním odboru Pelhřimov.

Členové naší jednotky a velitelé družstev se rovněž odborně vzdělávají při pravidelných školeních,která jsou pro ně připravována zejména v zimních měsících.Praktická část obsahovala i seznámení s lehkými ochrannými obleky např. pro likvidaci hmyzu. Viz foto.

V posledním stadiu příprav je i kronika sboru dobrovolných hasičů, kterou vede od roku 2007 jednatel sboru Ing. Pavel Krejčí. Kronika bude vyhotovena v šité vazbě v plnobarevném jednom originálním výtisku a uložena u SDH Humpolec. Kronika obsahuje průřez činností celého sboru od roku 2007 do současnosti. Součástí jsou fotografie z akcí, soutěží a společenské činnosti. Výpisy z této kroniky jsou poskytovány i pro kroniku Města Humpolce a do periodika Zálesí a někdy i Radničních listů. Za tuto pečlivou práci je třeba i kronikáři sboru poděkovat.

Sbor dobrovolných hasičů připravil k realizaci kroužek mladých hasičů. Děvčata a chlapci od 7-12 let se mohou přihlásit na webu SDH  www.sdh-humpolec.cz, kde je ke stažení přihláška a další informace.

Náplní kroužku bude sportovní všestrannost, hasičské znalosti a dovednosti, požární sport. Kroužek se bude scházet zpravidla každý čtvrtek od 16-18 hodin na zbrojnici Hálkova 422, Humpolec ve společenské místnosti. Pokud bude zájem a dostatek mladých zájemců, bude kroužek realizován v průběhu března či dubna o čemž budeme zájemce informovat.

Z praktického školení jednotky                      GO čerpacího celku CAS 32  Tatra 148

                                       Pro Zálesí připravil jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí