Z činnosti dobrovolných hasičů v Humpolci v únoru 2015

Sbor dobrovolných hasičů jako sdružení občanů na úseku požární ochrany v Humpolci čítá  po výroční valné hromadě celkem 106 členů. Z tohoto počtu je 5 členů mladších 18 let. Naše základní organizace je registrována pod Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska. Webové stránky našeho sboru můžete navštívit na www.sdh-humpolec.cz.

Pro potřeby výjezdové činnosti je Městem Humpolec zřízena zásahová jednotka podle vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Jednotka čítá 24 vyškolených hasičů včetně jejich velitele. Z tohoto počtu má 5 velitelů družstev, 6 strojníků a 12 hasičů. Naši hasiči mají k dispozici dvě cisternové automobilové stříkačky /CAS/, jeden dopravní a jeden nákladní automobil. Zásahová jednotka je zařazena v požárním poplachovém plánu Kraje Vysočina jako jednotka kategorie JPO III/2, tzn. s možností zajištění dvou výjezdů k událostem.

Jarní měsíce jsou ideální pro odbornou přípravu hasičů, kteří si při teoretických i praktických školeních osvojují odborné znalosti a dovednosti, které nám ukládá vyhláška bojový a cvičební řád jednotek požární ochrany. V únoru byla odborná příprava zaměřena na získání odznaku odbornosti Hasič III. Praktické školení bylo zaměřeno na použití ochranných obleků, způsoby provedení dekontaminace a nouzová stavba záchytných jímek a nádrží k této činnosti. Pro naše velitele bylo připravené cyklické školení na Územním odboru Pelhřimov HZS Kraje Vysočina v Pelhřimově ve dvou termínech.

V únoru naše jednotka hasičů zasahovala při požáru kotelny v Krasoňově. Naším úkolem bylo doplňování vody do zásahových vozidel HZS Kraje Vysočina PS Humpolec, dále ochlazování barelů s palivem a záloha na místě zásahu. Druhou událostí byla pohotovost 5 členů jednotky na hasičské zbrojnici po dobu zásahu profesionálních kolegů z PS Humpolec při déletrvající dopravní nehodě na dálnici D1.

Sbor dobrovolných hasičů připravuje k realizaci kroužek mladých hasičů. Děvčata a chlapci od 7-12 let se mohou přihlásit na webu SDH  www.sdh-humpolec.cz, kde je ke stažení přihláška a další informace. Pokud bude zájem a dostatek mladých zájemců, bude kroužek realizován v průběhu března či dubna o čemž budeme na našem webu zájemce informovat. Foto z tréninku mladých hasičů a ze školení na téma zdravověda za účasti lektorů ze ZZS Kraje Vysočina, výjezdového stanoviště v Humpolci.

Foto: Profesionální hasiči v Humpolci v roce 1973. Zleva velitel Jan Komrs, Hájek Karel, Maleček František a Krejčí Pavel.

Technika CAS25 RTHP, AS16 Praga RN a CAS16 Praga RN.

                                       Pro Zálesí připravil jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí