AKTUALITY ROKU 2021

Výroční valná hromada SDH Humpolec byla přesunuta na neurčito:

Z důvodu zhoršující se situace Covid-19 a přísných aktuálních nařízení MZČR pro konání společenských akcí ruší výbor SDH Humpolec VVH dne 20. listopadu 2021 v sále zbrojnice. 

Termín se přesouvá zatím na na neurčito / sobotu 29. ledna 2022. v případě vhodných podmínek/

 

Za pochopení všem děkujeme, za současných podmínek není možné VVH realizovat tak, jak jsme zvyklí.

Další info na členských schůzích sboru.

Stany    l i s t o p a d   2021 + uskladnění na zimu:

Ahoj, připomínáme včas všem členům SDH, že ve čtvrtek 18.11. a pátek 19.11. od 16 hodin stavíme naposledy tento rok stany na náměstí v Humpolci.  Sejdeme se jako vždy na náměstí . Po sbourání v pátek stany uskladníme, taky aby přežili zimní období v suchu. Tzn uskladnění a roztřídění bude chvíli trvat. Všem co se na stech podílejí, díky za pomoc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závlaha zeleně v Humpolci v roce 2021

Za SDH Humpolec jsme obdrželi objednávku na provádění závlahy zeleně zejména horního náměstí, u hotelu Fabrika, kina až po Stampi a dále stromy u pošty jako obvykle. Termíny jsou uvene na facebooku skupina Hasiči Humpolec, kde źádáme strojníky a členy SDH, aby se rozepsali v uvedených termínech. Kropí se zpravidla 1 týdně  v pondělí v podvečer nebo ráno, v době mimo období vydatných srážek od května do září 2021. Technika CAS 32 T 148, posádka 3 osoby.

Zalévání bylo ukončeno  a výbor SDH děkuje všem co pomáhali vydělat peníze pro náš dobrovolný sbor.

Smutné rozloučení.

S lítostí oznamujeme, že dne 13.5. 2021 naše řady navždy opustil bratr a dlouholetý dobrovolný hasič Ota Matoušek ve věku 82 let.  Čest jeho památce. Členové našeho sboru stáli čestnou stráž u rakve při posledním rozloučení 18.5. se zesnulým v obřadní síni Humpolec. Úpřímnou soustrast rodině.

DSC_0026.JPG

DSC_0028.JPG

Foto pořízeno při gratulaci k 80. tým narozeninám na schůzi 9.7. 2019 před zbrojnicí v Humpolci.

Technika RZA: 

V sekci HISTORIE si budeme postupně povídat o tom jaké RZA sloužily u Humpoleckých hasičů  od osmdesátých let až po současnost. Navštivte odkaz zde :  RZA

20161123_095900.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z činnosti SDH Humpolec v únoru 2021

I přes přetrvávající a zpřísňující vládní nařízení, kdy je veškerá spolková činnost  utlumena, musí být zásahová jednotka hasičů je stále připravena plnit svoje úkoly dané jí zákonem a vyhláškou o jednotkách požární ochrany. V únoru  2020 naše jednotka vyjela k jediné události hned 1.2. v 17:43. Jednotka vyjela do obce Sedlice k požáru propanbutanové láhve 10 kg. Láhev se snažili uhasit pomocí hadrů a  zahradní hadice obyvatelé domu. Hasiči láhev vynesli a uhasili, dále pak láhev ochlazovali vodním proudem. Příčinou vzniku byla stanovena špatná obsluha topidla. Naše jednotka zůstala po příjezdu v záloze na místě události.

Jak jsme si řekli v minulém čísle naše dobrovolná hasičská jednotka má 40 vyškolených členů a celý hasičský sbor jako sdružení občanů čítá nyní registrovaných 111 osob včetně dětí a žen. Zásahová jednotka je dle vyhlášky kategorie JPO II/2.

K zajištění 2 výjezdů máme k dispozici cisternovou automobilovou stříkačku pro první výjezd starší Tatru 815 6x6 CAS 20 s výkonem čerpadla 2000 litrů/minutu a objeme nádrže 6000 l vody a místem pro 6 člennou posádku, zobrazenou na druhé fotografii. Druhým vozidlem vhodným zejména na lesní požáry  je stará Tatra 148 6x6 CAS 32 s výkonem čerpadla 3200 l/min a objemem nádrže rovněž 6000 l vody a kabinkou pro 3 hasiče viz první foto vlevo.

 Techniku doplňuje již dosluhující vozidlo na technické zásahy stařičká Avia A31.1 s nástavbou jako dopravní automobil se stříkačkou PS12 a potřebným vybavením na požární zásah. Dále má naše jednotka ve výzbroji  i pětiletý dopravní automobil Fiat Ducato jako zvýšený mikrobus využívaný hojně při desinfekci venkovních prostor a rozvoz materiálu po obcích i v souvislosti s Covid19.

V těchto jarních měsících probíhají zejména práce na údržbě a opravě techniky a jejich příprava na provedení STK, kterou musejí mít zásahová vozidla pravidelně každý rok.

Hasič Toník - životní jubileum.

Vážené kolegyně, kolegové, bratři hasiči,

dnes 19.2.2021 se dožívá životního jubilea 70 ti let náš dlouholetý kamarád Antonín Vondráček, člen našeho SDH i zásahové jednotky. Toníků přejeme Ti za nás všechny hodně štěstí, pevné zdraví do dalších let, klid a pohodu,  a těšíme se na spoustu dalších zážitků s tebou tak jak jsme byli zvyklí dříve v době před covidem a doufejme že ty kulaté narozeniny brzo i zapijeme na Tvé zdraví.

Oslav pěkně v kruhu rodinném své krásné narozeniny a neboj, ani my jsme na tebe nezapomněli. :-) 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceník techniky pro rok 2021:

SDH Humpolec uvádí aktuální ceník techniky s obsluhou pro rok 2021:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDH Těškovice

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 16. ledna 2021 náhle zemřel náš bratr, zapálený hasič, dlouholetý jednatel sboru, držitel Řádu sv. Floriána, pan Zdeněk Stix.

Poslední rozloučení s našim bratrem bude v chrámu Páně v Těškovicích ve čtvrtek 21. ledna 2021 ve 14 hodin a poté jej doprovodíme na místní hřbitov. Smuteční průvod bude bez hasičských zástav.

Všichni, kdo jste jej znali, uctěte prosím jeho památku tichou vzpomínkou.

Účastníky pohřbu žádáme - dbejme na dodržování vládních nařízení.

 Za SDH Těškovice Kateřina Krčová, 608 960 655

Zdeněk Stix, vždy veselý a přátelský člověk na fotografii v horní řadě vpravo  nad Jitkou Krejčí.

Čest jeho památce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav ČR - schůze SDH

Výbor SDH Humpolec sděluje všem svým členům, že úterní pravidelné schůze se do konce roku 2020 ruší včetně výroční valné hromady sboru, která bude dle možností přesunuta na počátek dalšího roku 2021 a to vzhledem k současným opatřením v souvislosti s covid-19. Děkujeme Vám za pochopení současné situace a přejeme všem pevné zdraví a trpělivost.

Za výbor SDH Humpolec starosta Jaroslav Vašíček a jednatel Pavel Krejčí.

3 metry k životu -  Poděkování našim hasičům.

/Poděkování  našim klukům pod vedením Martina Maršíka, těm, kteří se zasadili o realizaci materiálů 3metry k źivotu v podmínkách SDH Humpolec. Samolepky i letáčky jsou pěkně provedené ve spolupráci s AMK Humpolec.Nyní budou využity k propagaci akce a rozděleny do čekáren, mezi nové řidiče v autoškolách a na další vybraná místa. Díky za skvěle odvedenou práci. Jakékoliv konstruktivní náměty a připomínky jsou vítány. O naše materiály je zájem i v dalších sborech, kam se letáčky rozšířily. O naši práci se zajímali i realizátoři celé akce z GŘ HZS ČR, kteří nás v práci podporují. Jen tak dál, článek o této problematice vytiskne i periodikum Zálesí a Humpolecké Radniční listy. Pomoc přislíbila i radnice zveřejněním těchto materiálů na elektronických a informačních portálech města.

Materiály našeho SDH (samolepky a plakátky) k akci 3 metry životu  jsou ke stažení v sekci Download zde.

V současné době je stále větší problém s tím, že hasiči se nemohou v městské zástavbě a zejména na sídlištích dostat včas na místo zásahu s těžkou zásahovou technikou, cisternami, žebříkem . Situaci jim ztěžují nevhodně zaparkované osobní automobily, kontejnery, popelnice, stavební stroje, kamiony  zaparkované tak, že mezi nimi nezůstane volný pruh 3 m podle vyhlášky. Krajští hasiči připravují každý po svém různé akce a osvětu, jak tuto informaci dostat mezi lidi a zejména motoristy. Přikládám několik obrázků, které tuto tématiku vystihují a budou využity formou samolepek a letáků např. v čekárnách, v autoškolách, časopisech, městských infosystémech, v čekárnách u lékařů, na sociálních sítích, formou samolepek na os. vozidlech, sloupech , zastávkách apod. Když parkujete, myslete vždy na to, že i Váš život může být v ohrožení. Pokud se k Vám nedostaneme, nedokážeme Vám pomoci včas.

Pomozte nám tyto materiály šířit v rámci osvěty organizované SDH a při akcích JSDH. Díky.

Soutěž O pohár starosty města Humpolce:

Soutěž O pohár starosty Města Humpolce byla z důvodů COVID-19 a s tím spojených problémů pro rok 2020 zrušena.  Děkujeme za pochopení.  Výbor SDH Humpolec.

Pochod hasičů:

členové našeho sboru se v úterý 14.7. vydají na malý pochod směr Lipnice nad Sázavou. Start je v 15 hodin u hasičské zbrojnice v Humpolci. Srdečně zve všechny výbor SDH Humpolec. Ten kdo zatouží po osvěžující  koupeli v rybníku Pelhřimák, nechť si vezme plavky. :-) .

Akce se vydařila, počasí přálo, pro velký úspěch se pochod určitě dočká opakování. :-)

 STANY:

Další termín stavby stanů je ČT 15.-16.10 od 16 hodin.

Termíny dále :    15. května, 12. června, 17. července, 21. srpna, 18. září, 16. října a 20. listopadu

Staví se vždy ve čtvrtek, den před termínem trhů od 16 hodin na náměstí. díky za pomoc.

Vážení bratři hasiči statečného sboru Humpoleckého,

věřím že už většina našich členů ví, že v sobotu 13. června 2020 od 18 hodin se chystá velké posezení pro starší i mladé, prostě pro všechny členy SDH Humpolec. Akce se bude konat pod pergolou. Akce bude i jako vzpomínka na kolegu Karla Hájka, Jaru Ťoukálka a další, kteří se už našich akcí účastnit nemohou. Občerstvení je zajištěno na místě. Všechny srdečně zve výbor SDH. Dobrou náladu a hudební nástroje s sebou. (Foto z oslav založení republiky české)

Pravidelné schůze SDH Humpolec:

Ode dneška 2.6. 2020 budou dle pokynů starosty SDH opět výborové schuze probíhat ve společenském sále SDH Humpolec od 19:30 jako vždycky. Děkujeme všem za pravidelnou účast, zejména členům výboru. PK

KARTY K PŘÍSTUPU DO OBJEKTU:

2.6. 2020 - Členové jednotky JPO III/2 SDH Humpolec nechť si urychleně vyzvednou karty k přístupu do objektu zbrojnice u velitele stanice pana Mikeše oproti podpisu. S kartami budou hospodařit jako se svěřeným majetkem HZS, který podléhá určitému způsobu registrace a evidence.Poškození či ztrátu okamžitě hlásit veliteli jednotky. Krejčí Pavel

SMUTNÁ ZPRÁVA.

Dne 8.5. 2020 ve věku 62 let naše rady opustil pan Josef VLČEK, člen našeho sboru. Čest jeho památce. PK

ZÁLIVKA ZELENĚ PRO MĚSTO  HUMPOLEC

Zdar. Rozjíždí se nám zase zálivka zeleně pro Město Humpolec od středy 13.5.. dále potom každý týden dle dohody. Rozpis visí na nástěnce v sále. Pokud někdo chce jet volejte mi pište. zapíšu do rozpisu. Žádáme všechny strojníky o spolupráci. Zalévat se bude jako loni Horní Náměstí, dále u Fabriky směrem ke kinu, u Kina, dále dolů až ke Stampi nově osazená zeleň a stromy a stromy u pošty. Jezdíme zpravidla v pondělí navečer. T 148 CAS 32, Možno i jindy, vždy v podvečer. Termíny mi hlaste prosím dopředu, Díky za spolupráci. PK

BRIGÁDA  Sobota 9. května 2020:

Zdar. V sobotu 9.5. od 16 hodin organizujeme brigádu na přípravu stanů na první stavení což je 14.5. Od 16 hodin. Dále úklid a desinfekce garáži a vozidel, údržba zasahovych věci, cca od 18 hodiny porada s velitelem jednotky Jaroslavem Neubauerem. Rozbor posledních zásahu. Díky za pomoc, všem co přijdou.

Rozdělíme se na dvě party, aby nám práce šla od ruky. Obyčejné pracovní oblečení nutné,  UBO nebo PS II nikoliv, KREJCI P.

SMUTNÁ ZPRÁVA.

Ve věku nedožitých 77 let naše rady opustil dlouholetý profesionální hasič že směny C PS Humpolec a člen našeho Sboru dobrovolných hasičů v Humpolci pan Karel Hájek. Poslední rozloučení bude na přání rodiny pouze v rodinném kruhu. Na fotografii z roku 1973 uprostřed. Službu u HZS ukončil k 30.4. roku 2001. Čest jeho památce. PK

Vážení přátelé, kolegové, hasiči,

žijeme v době kdy procházíme po létech těžkou zkouškou, kdy nás zachvátil koronavir a nemoc COVID-19. Plynou z toho i pro nás hasiče různé povinnosti a úkoly ale i omezení, kterých je asi nejvíce.  Jistě jste si všimli zákazu chození na zbrojnici, brigád, kávy, schůzek, kroužků, oprav soukr.vozidel atd.,  krom operativní zásahové činnosti.

Omezeny jsou a ještě budou další plánované akce i soutěže, schůze sboru jsou zrušeny, zrušeno bude ještě spousta dalších jarních společensko-sportovně-kulturních akcí. Nejsme na to zvyklí, ale musíme se přizpůsobit situaci a  vyhlášenému stavu nouze vládou České republiky. v příloze přikládám pár informací, které obdrželi velitelé JSDH od ORP Humpolec dne 19. 3. 2020.

Desinfekce prostředků a použité techniky bude prováděna členy jednotky vždy po zásahu, rychle a v nezbytně nutné době. Poté členové jednotky opustí garáže zbrojnice. Desinfekční prostředek-líh je k dispozici ve skříňce šatny v garážích. Počet lidí kteří by u zásahu přišli do kontaktu s potencionálně nakaženými osobami eliminujte na minimum tím, že na místo VD vyšle např. pouze 2 členy JSDH. Pokud by se prováděla jinou činnost dle pokynů Města Humpolec např dovoz potravin seniorům a pod. bude provedena opět v min. počtu lidí. A použité vozidlo /Fiat Ducato/ i posádka bude poté uplně mimo zbrojnici dle dalšího upřesnění + očista + desinfekce osob i vozidla. Posádka bude vyčleněna pouze k tomuto úkolu a nesmí přijít do kontaktu s dalšími členy jednotky až do provedené očisty a desinfekce.

Záložní roušky jsou k dispozici na CAS20  TATRA  min 6 kusů v igelit. obalu a ve voze Fiat Ducato /2 kusy roušky v igelitovém obalu/. Velitelům i členům JSDH - hospodařte s přiděleným materiálem s rozvahou a nanejvýš efektivně a hospodárně. 

J. Vašíček zajistil desinfekční gel od Města Humpolec. Jakmile budou k dispozici další ochranné prostředky jako respirátory a další roušky a pod. dáme vědět.   /PK/

Pokud by někdo věděl a mohl někoho požádat o ušití dalších roušek pro JSDH bylo by to skvělé. Dejte prosím případně vědět. Zatím nám roušky šije sousedka Martina Šimonová.   Pavel Krejčí

Info od . mjr. Radka Kadlece  ÚO Pelhřimov,  HZS Kraje Vysočina

Z důvodu šíření koronaviru a řešení preventivních opatření byl dnes vydán  Rozkaz krajského ředitele č. 41 -Pravidla jednotek HZS Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru, kde se KOPISu nařizuje cituji: pro eliminaci rizika šíření nákazy u členů jSDH obcí do odvolání nepovolávat v operačním řízení předurčené jednotky SDH obcí a jednotky HZS podniků dle poplachového plánu na typy událostí „AED“, „dopravní nehoda“, „pomoc ZZS“, „otevírání uzavřených prostor“ konec citace. Při řešení jiné mimořádné události než těch, kde mají jednotky SDH obcí zatím pozastaveny výjezdy, se dále v rozkazu uvádí cituji:

Zásahy jednotek požární ochrany a osobní ochranné prostředky - Při běžném zásahu bez indicií na přítomnost osoby nakažené koronavirem se zasahuje běžným způsobem dle Bojového řádu jednotek požární ochrany. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo nedovolují-li to podmínky zásahu (např. požár), zasahují jednotky v zásahovém oděvu a v izolačním dýchacím přístroji.“ konec citace. Dále rozkaz nařizuje veliteli zásahu/jednotky při řešení mimořádné události: cituji: „ a) postupovat s maximální rozvahou a volit OOP s ohledem na charakter mimořádné události na místě, vždy s ohledem na možnost rizika nákazy koronaviru“. Dále rozkaz jednotkám PO ukládá opět cituji pro eliminaci kapénkové infekce od osob u mimořádné události vybavit základní CAS zálohou roušek/mechanických respirátorů (min. 6 ks) a dezinfekcí pro zasahující (odpovídající koncentraci lihu v rozprašovači, gelové mýdlo, papírové utěrky), po návratu na základnu provést dezinfekci interiéru vozidla“ konec citace. Za interiér vozidla bych považoval prostředky, na které členové většinou při výjezdu sahali - volant, přístrojová deska, madla, kliky, tablet, radiostanice. Sám za sebe vás v této virové době ještě prosím o dodržování hygieny i u členů jednotek, používání dezinfekcí (členové jednotky, prostory zbrojnic), používání osobních ochranných pomůcek – roušky, respirátory, žádné zbytečné shromažďování členů na hasičské zbrojnici – káva, rozbor zásahu aj., musíme to vydržet a nesmíme té karanténě jít naproti. Když se delší dobu neuvidíme budeme se pak na sebe víc těšit.

mjr. Bc. Radek Kadlec DiS.

vedoucí pracoviště IZS a služeb

HZS Kraje Vysočina

ÚO Pelhřimov

Požárnická 1240
393 01 Pelhřimov
 
tel: 950 28 11 24
mobil: 606 11 22 48
e-mail: radek.kadlec@hasici-vysocina.cz

                             Podepsán velitel jednotky SDH Humpolec Jaroslav  NeubauerČERTOVSKÝ DEN 5. 12 .2019  


Středisko volného času a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci ve spolupráci s Městem Humpolec si Vás dovolují pozvat na čertovský den aneb Mikulášskou nadílku ve městě. Sdílejte a šiřte prosím dle svého uvážení. Těšíme se na Vás na Humpoleckém náměstí 5.12.2019 od 15 hodin.VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HUMPOLEC 2019:

Výroční schůze se bude konat v sobotu 23. listopadu od 18 hodin v sále zbrojnice.

S sebou členské průkazky a 100 Kč na  členské příspěvky.  Občertsvení zajištěno.

Na čepu letos Bernard 11.  

Součástí programu budou volby nového výboru SDH.

Bylo by vhodné aby se našel někdo kdo pomůže s přípravami a zejména uklidem a

likvidací po výročce v neděli od 14 hodin odpoledne.

K tanci a poslechu reprodukovaná hudba D.J. Zdenda a možná přijde i harmonikář

Honza. :-)

Vzhledem k nízké učasti členů na brigádách, výdlečných akcích, stanech atd. letos nebude

živá hudba a občerstvení bude v redukované podobě z důvodu úsporných opatření.

Díky za pochopení.


STANY - Farmářské trhy listopad 2019 :
Stany na farmářské trhy budeme znova stavět ve CT a PA 14. - 15.11. 2019 od
16 hodin. díky všem co přijdou pomoci, jsou to poslední stany v tomto roce.
Otázkou je zdali chceme stavět stany pro Město Humpolec i v příštím roce...
Každý by měl vyjádřit svůj odpovědný názor.

                           PROBĚHLO:

!!!   Brigáda na hasičské zbrojnici  v sobotu 2. listopadu  2019  !!!!!

SDH Humpolec svolává své členy na pracovní brigádu v sobotu 2.11. od 9:00 hodin.

Progamem brigády je  prostor staré hasičárny-domečku, třídění odpadu, a naložení na

přistavený kontejner. Dále kompletace a uklid stanů na další sezonu. Žádáme všechny

o dochvilnost a předem díky za pomocnou ruku na brigádě.

Jednatel SDH Ing. Krejčí Pavel


Návštěva Dobrovolných hasičů a obce Sankt Martin im Sulmtal ve dnech 3.-6. 10. 2019:

V techto dnech jsme navštívili naší družební oblast Sv. Martina v Dolních Rakousích /465 km/. Na cestu se nakonec vydala delegace z Humpolce v počtu 6 osob a dalších 6 členů z obce Těškovice. Na místě byl pro nás připraven bohatý poznávací program a kolegové hasiči nás nešetřili ani v jídle a pití. Zábava a družení bylo zajištěno v rodinách, ale i na hasičské zbrojnici.  Poděkování patří Městu humpolec a panu Janu Komrsovi a jeho kolegovi Franzi Frohlichovi a jeho kamarádům za organizaci celé akce.  Jádrem programu byla družba, návštěva místní velké slavnosti otevření dětského hřiště a parku Krempe v centru obce. Občany města Sv. Martin přivítal oficiálně i starosta Města Humpolce Karel Kratochvíl.  S pohoštěním a ubytováním  a celkově jsme byli moc spokojeni, vše bylo totiž na vysoké urovni.                       

   Jednatel SDH  Ing. Pavel Krejčí


Výsledky soutěže TFA v Lesonicích /Třebíč/ :

SDH Lesonice u Moravských Budějovic bylo pořadatelem další doutěže v TFA.  Poděkování patří Janu Řeháčkovi, že reprezentoval náš sbor celkovým časem 5:85 min v disciplínách soutěže TFA /Nejtvrdší hasič přežije/ a přejeme mu další mety a další úspěchy v tomto náročném sportu. Díky Honzo.

Výsledky soutěže TFA v Kamenici nad Lipou 15. 9 . 2019:

SDH Kamenice nad Lipou bylo pořadatelem další doutěže v TFA, kde naší členové Lukáš Jasan /nad 29 let/ obsadil 6 místo,  Jan řeháček  v kategorii 18-29 let 7 místo a Marek Svoboda ve stejné kategorii 8 místo a Karel Sochor se ve stejné kategorii umístil na 9 místě.  Kluci děkujeme za reprezentaci Města Humpolce i našeho SDH Humpolec. 

Výsledky soutěže TFA v Počátkách 8.9. 2019:

Děkujeme za reprezentaci našeho sboru na soutěži TFA v Počátkách našim členům Janu Řeháčkovi /6 místo v kategorii 18-29 let/ a Karlu Sochorovi ve stejné kategorii za 7 místo. Skvělé výsledky.


Výsledky soutěže O pohár Starosty města Humpolce
Výsledky soutěže ve formátu *.pdf jsou uloženy na webu v sekci download zde
Fotografie ze soutěží 2017, 2018, 2019 jsou umístěny na rajčeti ZDE
https://www.facebook.com/marketplace/item/621248455066510/?ref=feed_rhc


Třídění odpadků na zbrojnici.

Všechny členy SDH i JSDH žádáme o maximální dodržování pořádku a čistoty v garážích, zejména
vyhazování plastových PET lahví a plechovek od energet. nápojů. Ty po Vás zůstavají v šatnách, na
podlaze , ve dveřích a pod sedadly zásahové techniky. Žádáme všechy důrazně o třídění tohoto odpadu
do popelnic a připravených košů na PET obaly. Díky.
Brigáda:
Poděkování všem , kteří se v pátek 10.8. zúčastnili rychlé brigády na označení pivních setů na soutěž,
dále opravu poškozeného grilu a úklidu prostor v garážích. Po brigádě bylo připraveno malé
občerstvení v pergole u grilu.


Smuteční oznámení:

Dnes 24.6. 2019 nás ve věku 84 let opustil nás člen, kamarád a také dlouholetý velitel
a pak i starosta sboru dobrovolných hasičů v Humpolci pan Jaroslav Ťoukálek. 
Pracoval rovněž několit let jako profesionální hasič požární stanice Humpolec.
Čest jeho památce. S bratrem Ťoukálkem se rozloučíme v sobotu v 10:00 v obřadní
síni v Humpolci. Výbor SDH Humpolec.


Jaroslav při oslavě 82 let u nás na zbrojnici.

Příkazy k jízdě:

Na základě informací V JSDH Humpolec mohou nyní žádanky k jízdě na vozidla Města Humpolce vystavovat a schvalovat velitelé družstev Martin Maršík, Pavel Krejčí, Mirek Karafiát a samozřejmě

V JSDH Jara Neubauer.  Papírové se tisknout nemusí, stačí přiřazené číslo žádanky  zapsané v knize jízd.   Respektujte prosím tuto skutečnost.

Závlaha města:

Na základě objednávky z ref. ŽP MěÚ Humpolec bude naše jednotka s CAS zalévat zeleň každý týden 
v těchto lokalitách:
Horní náměstí - 3 lípy, vánoční strom, stromy od Muze a k MěÚ, zelen před Hot Kotyza
U Pošty 3 vysazené stromy
Od hotelu Fabrika podél kina dolů směrem k OD Coop a dále dolů až ke Stampi
Den závlahy ani čas nerozhoduje. Strojníci a posádky se píšou na nástěnce v sále zbrojnice.
O PKV požádá strojník Velitele JSDH popř. VD Ing. Krejčího ,M. Maršíka, M. Karafiáta.

Soutěž okresního sdružení hasičů ČMS je 22.6 a je přesunuta do Počátek.

BERNARD Fest: So 22.6. 2019

Zajištění asistence JSDH na Bernard festu je tradičně na parkovišti za MěÚ ve 22 hodin na místě.
Ohňostroj je plánován na 22:30 hod.   CAS 20 + posádka v plné zbroji. Strojník P. Krejcar,
Velitel vozu Fučík Jakub.

Soutěž Kaliště:

Soutěž v kalištích je 29.6. od 13 hodin. Soutěžní klání o sud piva mezi družstvy  A a B Humpolec může začít.

23.5.   RZ Lenka Kletečná, CAS20, ukázky společně s PS Humpolec pro 55 dětí z anglicko čekého gymnázia AMAZON, 9:00 - 12 hodin, PVČ

25.5. - Dětský den Plačkov - Zajištění CAS 20 + pěna , 13 -16 hodin

18.5.   - KOSICE Cup  - Zajištění autokrosu

Termíny Farmářských trhů pro rok 2019 - stavění a bourání stanů

Termíny:  18 a 19.7.,  15 a 16.8.,  20.9., 18.10., 15.11., 

stavba vždy ve čtvrtek v 16 hodin před tímto datem a bourání v tyto uvedené termíny Pátek vždy od 16 hodin.

http://infohumpolec.cz/infocentrum/akce/farmarske-trhy-4624.html

Výcvik JSDH se psy.

V sobotu 6.4. od 13 hodin, stará pila v Želivě,   CAS, Fiat. odjezd ve 12 hodin.

Výcvik s motorovými pilami - praktická část

Praktická část cyklického kurzu pro obsluhovatele motorových řetězových pil proběhne pod vedením velitelů v sobotu od 8 hodin na zbrojnici a dále přímo v terénu. Informace na místě. Díky všem za pomoc.

V průběhu školení opečeme na místě špekáčky. S sebou vhodné oblečení a svačinu, nápoje.

Velkeé poděkování sboru všem co pomohli a zúčastnili se, nebyla to jednoduchá práce. dle povolení to bylo celkem 35 borovic, 15 jich zbylo, takže na nás jich zbylo 20 ks. Byl to opravdu náročný den, a práci jsme odvedli pro město Humpolec, které věřím že naši práci nenechá jen tak bez povšimnutí. PK

Smuteční oznámení:

Dne 2.2. 2019 nás navždy opustila náše nejstarší členka sboru, kolegyně a kamarádka paní Libuše Horčicová ve věku nedožitých 84 let. Čest její památce. Dovolím si přiložit smuteční fotografii. Na poslední rozloučení se zesnulou Libuškou vyrazíme v pátek 8.2  v 11:00 hodin z hasičské zbrojnice do obřadní síně v Humpolci.

26.11.2010  Libuška Horčicová a Jaromír Tyšl  na výroční schůzi v sále zbrojnice.

 

Odborná příprava jednotky SDH:


Odborná příprava jednotky SDH Humpolec proběhne v uterý 29.1. od 17 hodin v sále zbrojnice po d vedením V JSDH J. Neubauera.

Seznámení s objektem dřevovýroby BJS Humpolec proběhne v ...ODLOŽENO ........???. Sraz 15:00, odjezd 15:20 .Začátek prohlídky 15:30 s požárním technikemm p. Červinkou.  T 815 + Fiat + další dle potřeby. Účast v zásahovém  obleku v plné výstroji.

Autoškola - profesní způsobilost - sobota 9.3.2019    07:00 začátek

Autoškola - proškolení řidičů referentů  - 21.3. 17 - 19 hodin


Dárce krve v našich řadách

drazí kolegové a kolegyně hasiči, po dlouhé době je u nás někdo , kdo je připraven darovat tu nejdražší a nenahraditelnou tekutinu, což je naše krev. Rád jsem přijal oznámení že mezi dárce krve se z našeho dobrovolného sboru zařadil náš člen Michal Barák. Díky za to.

Pevně věřím že nezůstane sám, a do řad dárců krve se zařadí i někteří další členové našeho sboru. Pro členy výboru je to informace, zda nepřipravit pro tyto dárce najaké motivační finanční pobídky jako u jiných organizací např za 10,20 a 40, 50.. odběrů což jsou tzv Jánského medaile. Pokud jsou mezi námi další o kterých nevíme, nahlašte to prosím na členské schůzi v úterý. Díky.

Smuteční oznámení:

Dne 11.1. 2019 nás navždy opustil náš koleg a dobrý  kamarád Aleš JEŽEK ve věku 23 let. Čest jeho památce. Dovolím si přiložit smuteční fotografii. Na poslední rozloučení ze zesnulým kamarádem vyrazíme v pátek 18. ledna asi ve 13 hodin z hasičské zrojnice do obce Rynárec.

Aleš Ježek *6.12.1995


 

HUHULIÁDA  2019:

Sraz 11:30 na hasičárně. Vaření čaje, připrava materiálu, odjezd.

Díky podceněné medializaci soutěže byla letos nízká účast 16 dětí, nicméně podmínky byly pro bobové soutěže připravené a sněhové podmínky rovněž ideální..   Díky všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou, průběhem i likvidací materiálu po soutěži. Jednatel SDH Humpolec P. Krejčí

ODBORNÁ  PŘÍPRAVA JEDNOTKY:

Odborná příprava jednotky započne pod vedením našich velitelů hned v lednu 2018 a to zpravidla v úterý od 17-19:30 hodin před schůzí.  Termíny níže.  Využijeme měsíce leden až březen, kdy je ještě minimum brigád a pracovních akcí.   Krejčí P, Maršík M.

 

Termín:  22.1.  17:00 - údržba a očista techniky a garáží

Termín:  29.1.  17:00 - 19:30 Odborná příprava JSDH

                                              - BOZP, taktika, OOP - Neubauer J.

                                              - Předurčenost jednotek na D1

                                              

Termín: (12.2.) 16:00 - Seznámení s výrobou:  VALEO  CTP park HU

 


 

TECHNICKÉ  KONTROLY  TECHNIKY  JSDH:

Po novém roce hned začínají technické kontroly vozidel JSDH Humpolec. Žádáme strojníky naší jednotky aby byli v kontaktu se Zdeňkem Křížem při plánování a zajištěné odvozu a dovozu techniky do Pelhřimova nas STK zejména v dopoledních hodinách ve všední dny. Děkujeme.

 

SILVESTR NA HASIČÁRNĚ 2018:

Pokud někdo neví kam na silvestra, můžeme se sejít 31.12, od 20 hodin na zbrojnici v sále. Občerstvení každý něco donese. O pivo se postarají Rataj Tomáš a Pohořský Tomáš. Akce je neplánovaná, tudíž finančně nezajištěná. Na soudek piva se všichni složíme. . Hudební nástroje a dobrou náladu s sebou.

Účast 14 členů SDH. Bylo byhezké, kdyby z toho vznikla tradice sejít se na Silvestra na has a společně přivítat nový rok, v klidu a v pohodě. Díky Všem za skvělou oslavu a atmosféru.

 

HASIČSKÝ  POCHOD  ZA  KRÁSAMI  MĚSTA  HUMPOLCE:

Na pochod hlubokým sněhem za krásami našeho Města Humpolce vyrazíme 27.12. 2018. Sraz účastníků je ve 14 hodin na hasičárně, Svačinu do batůžku s sebou :-) předpokládaný návrat je do 24:00 hodin.Harmonika by byla vítána.

 

MIKULÁŠ VE MĚSTĚ:

Mikuláš ve městě. Již od roku 2007 spolupracujeme na organizaci přípravách a průběhu čertovského dne na náměstí v Humpolci. I letos zde pod vedením SDH proběhne akce pro rodiny s dětmi Milukášská nadílka ve městě, kde budeme mít pro děti připravené soutěže a drobné ceny. Pro dospělé připravíme opět stánek s občerstvením. Dovoluji si požádat o spolupráci co nejvíce členů SDH tak abychom všechny potřebné úkoly zajistili v potřebném rozsahu. Sraz ve středu ve 12 hodin na zbrojnici, příprava stanovišt a věcí na stánek. na náměstí od 14 hodin. Díky těm co pomáhají.. :-)

Letošní akce 2018 se vydařila. Byli jsme všichni spokojeni.

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ SCHŮZE :

Termín výroční členské schůze /valné hromady SDH/ Humpolec je stanoven na sobotu 24. listopadu 2018 od 18 hodin. S sebou průkazy a peníze 100 ,- na členské poplatky. K tanci a poslechu hraje kapela Čarový kód. Na čepu bude letos Bernard 11.

 

Ve stejný termín jsme pozváni i na výroční členskou schůzi spřáteleného sboru SDH Benetice na Třebíčsku.

Stavba stanů na Farmářské trhy:   LISTOPAD 2018

15. a 16. listopadu   od 16 hodin proběhne opět stavba a bourání stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 15.11.   Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a bude potřeba jejich doprava na náměstí . Díky všem, kteří chodí pomáhat.  Krejčí P.


 

Výsledky 10. ročníku soutěže O putovní pohár starosty Města Humpolec jspou ke stažení ZDE.

                         Plakáty soutěže a postupně i další dokumenty ke stažení v sekci download hlavního menu.


Pietní vzpomínka na kolegu a kamaráda.

   Vážení, dovolte mi abychom tento měsíc vzpomněli na našeho kolegu a kamaráda, pana Zdeňka Kučírka. Zdeňkovi bylo 32 let, když se svými kolegy, dobrovolnými hasiči z Humpolce, vyrazil dne 1. srpna 1983 k ostrému hasičskému výjezdu do obce Lohenice. Spolu s ním seděli v kabině hasičského vozu Miloslav Beran, Vladimír Trnka, Matoušek Otakar, Josef Krumpl a  Jiří Prokop (+2016). Při této cestě k pomoci ostatním přišel Zdeněk při dopravní nehodě hasičské cisterny u obce Speřice o to nejcennější, o svůj život. Vzpomeňme tedy na našeho kolegu a kamaráda po téměř 35 letech od této smutné tragédie, která postihla náš sbor a zanechala těžké stopy v našich srdcích i rodiny.

Čest jeho památce                                      Výbor SDH v Humpolci.

Zdeněk Kučírek + 2.8.1983

Foto zapůjčeno a zveřejněno s laskavým souhlasem rodiny.


Stavba stanů na Farmářské trhy:

19./20. července od 16 hodin proběhne opět stavba stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 19.7.   Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a rovněž i sem se budou po celý rok vracet. /důvodem je rekonstrukce vozovky  u MěKISu/ .  Krejčí P.

Den mužů a matek 2018  - posezení u grilu Smějící se

Vážení hasiči, vážené hasičky, kolegyně, kolegové, kamarádi, dovolujeme si Vás pozvat na oslavy a tradiční posezení u krbu při příležitosti každoročního Dne mužů a matek. Oslava proběhne viz obrázek. Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení (klobása, chleba) zajištěno na místě. Na čepu bude Bernard 11 Překvapený.  Účast 24 osob.

Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci oslavil 145 let od svého vzniku.

 2. června 2018 oslaví dobrovolní hasiči v Humpolci výročí založení našeho sboru, který se traduje od roku 1873. Jde tedy o jeden ze starších sborů na našem území. 145 let od svého založení si hasiči připomenou 2.6. od 18 hodin ve Spolkovém domě v Humpolci, kde proběhne výroční valná hromada svolaná při příležitosti těchto oslav. Společně si připomeneme začátky vzniku hasičů v Humpolci a i pozdější vývoj až do dnešní doby. O činnosti a vybavení zásahové jednotky pohovoří její velitel Jaroslav Neubauer. Pozváni jsou i starosta Města Humpolec p. Mgr. Jiří Kučera a dále hosté: ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec , ředitel Územního odboru Pelhřimov plk.Ing. Jiří Hörner a starosta Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska pan Jan Čekal.

 Společně s Humpoleckými zde zasednou i sbory z Humpoleckého okrsku a dále zástupci spřátelených sborů hasičů z Těškovic /MS Kraj/, Benetic /TR/ a z jižního Rakouska ze Svatého Martina.  Po výroční schůzi následuje společenská večeře a poté bude již volná  taneční zábava pod taktovkou pana Hlouška a jeho kapely. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.sdh-humpolec.cz.

Jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Dětský den v Humpolci tentokrát jinde než je zvykem.

 

4. května - Den Svatého Floriána- patrona všech hasičů

 

Stavba stanů na Farmářské trhy:

17. května od 16 hodin proběhne letos poprvé stavba stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 18.5.  Je zde změna. Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a rovněž i sem se budou po celý rok vracet. /důvodem je rekonstrukce vozovky  u MěKISu/ Díky za pochopení. Krejčí P.

 

Nástěnka

V sále zbrojnice již je nainstalována magnetická nástěnka pro šíření informací mezi naše starší členy. Budou zde informace o stavbě stanů, zajištění dnů otevřených dveří, rozpis jízd na zalévání atd..

 

Kroužek mladých hasičů:

Kroužek mladých hasičů při SDH Humpolec dostane od 9.5. nové vedení, jež přispěje ke zkvalitnění práce s dětským kolektivem a připraví členy mladého týmu na ligové soutěže dětí. Součástí kroužku je samozřejmě i sportovní všestrannost a základy turistiky a orientace v přírodě. Více na schůzi SDH. Přihlášky ke stažení v sekci "Download na hlavní straně webu. Předchozímu vedení kroužku děkujeme za celoroční práci s dětmi.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018

Pozvánka na den otevřených dveří. Den otevřených dveří proběhne i na požární zbrojnici SDH Humpolec v uvedeném termínu 3. - 5. května. Pro děti bude připravena výstavka modelů hasičské techniky, výstavka technických prostředků. Příchozí budou moci shlédnout hasičskou techniku dobrovolných i profesionálních hasičů na stanici v Humpolci a projít si vybrané prostory a poznat jak hasiči žijí a pracijí. Dobrovolní hasiči zde budou mít připraveno i malé občerstvení. Pro nejmenší bude opět připraven kreslící koutek a sladké odměny - přijďte nám něco nakreslit :-)
Těšíme se na Vaši účast. Výbor SDH Humpolec. Foto pro připomenutí z roku 2017.

Členy SDH Humpolec žádáme o aktivní přístup při zajištění hladkého průběhu této akce. Za výbor SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci oslaví 145 let od svého vzniku.

 2. června 2018 oslaví dobrovolní hasiči v Humpolci výročí založení našeho sboru, který se traduje od roku 1873. Jde tedy o jeden ze starších sborů na našem území. 145 let od svého založení si hasiči připomenou 2.6. od 18 hodin ve Spolkovém domě v Humpolci, kde proběhne výroční valná hromada svolaná při příležitosti těchto oslav. Společně si připomeneme začátky vzniku hasičů v Humpolci a i pozdější vývoj až do dnešní doby. O činnosti a vybavení zásahové jednotky pohovoří její velitel Jaroslav Neubauer. Pozváni jsou i starosta Města Humpolec p. Mgr. Jiří Kučera a dále hosté: ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec , ředitel Územního odboru Pelhřimov plk.Ing. Jiří Hörner a starosta Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska pan Jan Čekal.

 Společně s Humpoleckými zde zasednou i sbory z Humpoleckého okrsku a dále zástupci spřátelených sborů hasičů z Těškovic /MS Kraj/, Benetic /TR/ a z jižního Rakouska ze Svatého Martina.  Po výroční schůzi následuje společenská večeře a poté bude již volná  taneční zábava pod taktovkou pana Hlouška a jeho kapely. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.sdh-humpolec.cz, případně nás přijďte osobně navštívit. 

 

   Dny otevřených dveří na požární stanici Humpolec proběhnou ve dnech 3.-5. května 2018 vždy od 8 do 16 hodin. Využijte tedy tuto možnost a přijďte nás navštívit a poznat práci dobrovolných i profesionálních hasičů na stanici v Humpolci. Rádi Vás přivítáme.

Jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Soutěž O pohár starosty - 10. ročník

Termín soutěže O putovní  pohár starosty Města Humpolec proběhne v sobotu 15.9. 2018 od 19 hodin.Školení řidičů:

Školení profesní způsobilosti řidičů JSDH Humpolec proběhlo na zbrojnici v sobotu 17.2.2018 od 7 hodin.


 ROK  2017   /loňský rok/

Zájezd k hasičům do Benetic

9 členů našeho sboru navštíví v sobotu 2.12.2017 od 18 hodin sbor dobrovolných hasičů obce Benetice u Třebíče. Benetičtí hasiči jsou velkými odběrateli humpoleckého piva Bernard a minulý rok přijeli na návštěvu pivovaru a města Humpolce, při této příležitosti jsme se o ně celý den starali a oni nás nyní pozvali na výroční schůzi. Zájezdu se zůčastní ti , kteří se o ně u nás starali tzn. Krejčí Pavel, Barák  Michal, Papež Jirka, Moravec Lukáš, Svoboda Marek a Martin Maršík, dále Vondráček Toník a Ťoukálek Jaroslav.

 

BRIGÁDA na úklid a grilování:

Brigáda na uklid pergoly, garáží, šatny, vozidel a zejména stanů a plachet po soutěži proběhne v sobotu 21.10. od 14 hodin. Uklidíme i v sále jako přípravu na výročku. Kdo zůstane do konce , nepřijde o malé občerstvení.

 

VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA:

Výročka proběhne podle schválení výboru SDH v sobotu 25. listopadu od 18 hodin v sále zbrojnice, S sebou 100 Kč na členský poplatek a průkaz člena SDH Humpolec. Po ukončení oficiální části k poslechu a tanci hraje kapela "Čarový kód". Všichni jsou srdečně zváni. Výbor SDH. Účast na schůzi byla 89 členů.

 

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ:

A jak trénuje družstvo našich nejmladších hasičů?

Tak to se můžete podívat na fotky z posledního tréninku v Kejžlici.

 

STANY FARMÁŘSKÉ TRHY  19. - 20. října 2017 !!!!!

Každý měsíc v jeden ! termín ve čtvrtek a pátek stavíme, vozíme, a bouráme a odvážíme stany na Farmářské trhy pro Město Humpolec.

Scházíme se vždy v 16 hodin na náměstí.   Je potřeba zajistit i řidiče na P V3S a dovoz stanů ve čtvrtek dopoledne a pak před 16 hodinou na náměstí. Odvoz a uklizení stanů na MěKIS v Humpolci pak probíhá po sbourání cca v 16:30 - 17 hodin.

I tak se nás na náměstí schází čím dál méně, zejména ti nejstarší,co mají ještě smysl pro odpovědnost. Je k zamyšlení opět, proč nám mladí nechtějí pomoci? co je k tomu vede? Nevadí jim , že staří dřou a mladí si pak užívají jimi vydělané peníze?  Tak takto to tedy asi dál nepůjde přátelé.. ! Bude na místě zamyslet se nad striktním omezením podpory akcí, na které pojedete a na které ne.

 Díky tedy všem těm, kteří pomáháte vydělávat peníze pro SDH a přijdete pomoci. Vždyť My jsme sbor !!!


PODĚKOVÁNÍ  A  VÝSLEDKY:

Výbor SDH Humpolec děkuje všem, co se podíleli na přípravách, průběhu, a likvidaci 9. ročníku soutěže O pohár starosty města Humpolce ve dnech 14. -18.9. 2017.

Poděkováno rovněž patří profesionálovi za objektivem fotoaparátu panu Václavu Rokosovi, který se postaral o kompletní fotodokumentaci ze soutěže, za což mu patří náš dík.

Velké poděkování zejména hlavnímu partnerovi soutěže, což je Město Humpolec, hlavnímu sponzorovi soutěže, kterým je Pivovar Poutník Pelhřimov a dále Technickým službám Humpolec, ZŠ Komenského, pracovnici Evangelického kostela paní Havelkové,  a dalším spolupracujícím subjektům a organizacím, které nám pomáhají. Děkujeme.

Výsledky soutěže potvrzené hlavním rozhodčím panem Stanislavem Zápotočným , O pohár starosty Města Humpolec, jsou ke stažení v sekci download na hlavní stránce www.sdh-humpolec.cz

Družstvo Humpolec-B v plné polní obsadilo ve finále 8NEJ  krásné 5-té místo !!!!! :-)

Fotografie ze soutěže jsou umístěny ke stažení na https://soptik2744.rajce.idnes.cz/Soutez_Humpolec_16-9-2017/


ZÁSAHOVÁ OBUV ČLENA JEDNOTKY SDH.

Vážení kolegové ze zásahové jednotky a i ze sboru ,


z garáží zásahové jednotky SDH Humpolec se ztratily 3 měsíce nové zásahové boty HAIX velikosti 39-40 zhruba mazi středou až sobotou 16.9. 2017. Neví o tom někdo něco?, neviděli jste v garážích někoho cizího? Nezbývá než spolupracovat s velitelem stanice HZS a zvýšit i u nás objektovou bezpečnost, více věcí zamykat a vzájemně si přidělávat další problémy. 
Do garáže bude tedy nainstalována webová kamera a dlouhodobé záznamy budou archivovány, pro zajištění bezpečnosti zásahové jednotky SDH Humpolec a majetku Města. Děkuji za spolupráci.

19.9. Je to zajímavé, ale ten ,kdo boty "ukradl" /jinak se to ani nazvat nedá/ je v pondělí před 16 hodinou vrátil na své místo  a to tak, abychom je našli, Těžko říct , zda je o špatný vtip,nebo co tím  dotyčný sledoval????  Pokud to někdo víte, řekněte nám to. Každopádně to musel být jeden z nás, o čemž svědčí některé okolnosti, Zamysleme se nad sebou proč takto konáme.... Opravdu je to smutné, že tom zde  musíme psát. PK


KALIŠTĚ:  Noční soutěž v Kalištích je již potřetí a proběhne v sobotu 9.9 od 20 hodin na návsi v Kalištích. Naše družstvo se rovněž vydává na tuto dobrodružnou soutěž. Naše jednotka zajištuje i zásobování vodou na místě soutěže. Účast: Krejčí, Barák, Papež, Pohořský.

Soutěžní družstvo Humpolec - A se zde umístilo na již tradičním druhém místě. Gratulujeme. Pohár je doma.


 

Taktické cvičení:

JSDH Velký Rybník pozval asi 8 jednotek včetně naší na sobotu 9.9. do Velkého Rybníka, kde proběhne taktické cvičení na téma dálková doprava vody hadicemi pomocí strojů PS12 na vzdálenost cca 2 km do kopce. Naše jednotka rovněž vyrazí na místo s T 815 CAS 20 a bude provádět hašení hořícího pole dvěma proudy C.


 

Poděkování sboru:

Družstvo osmi našich nejstarších hasičů v čele s bratry Františkem Dvořákem, Janem Komrsem a Jaroslavem Ťoukálkem navštívilo 22. července naši družební obec Těškovice v MS Kraji, kde si naši junioři změřili síly v požárním útoku družstev starších 35 let. Dalšími členy družstva byli Komrs Josef, Vondráček Antonín, Trnka Jaroslav, Buchta Jiří a Ladislav Janeček.

 Náš Humpolecký „extra tým“  požární útok do vrchu  zdárně dokončil a jejich věkový průměr byl 70 lese blížil 70 rokům. Gratulujeme jim k reprezentaci sboru i města a i k dosaženému výsledku. Na snímku zleva Komrs Josef, Janeček Ladislav, Ťoukálek Jaroslav, Vondráček Antonín, Komrs Jan, Buchta Jiří v pozadí, Trnka Jaroslav a starosta našeho dobrovolného  sboru František Dvořák.   Kluci, sluší Vám to a ať Vám to vydrží :-) !

 

DĚTSKÝ DEN:

Dětský den v parku Stromovka proběhne 1. 6. od 13 hodin  v parku. úkolem SDH bude připravit dráhu pro dětské TFA jako lini a ve spolupráci s fy BILLA provozovna Humpolec se postarat o zajištění soutěžních disciplín a cen pro děcka.  Letos poprvé plánuji i malé občerstvení v podobě klobásek a grilu. 

NOC LITERATURY i u hasičů

Městská knihovna Humpolec nás požádala o spolupráci při čtení úryvků z literatury pro zájmové skupiny čtenářů. Předčítání na výjimečných místech se bude konat i u nás v garážích zásahové jednotky hasičů města Humpolce ve středu 10. května od 17:30 do 18 hodin. 

Sbor dobrovolných hasičů spolupracoval ve středu 10.5. na nově vzniklé akce "Noc literatury" kterou pro příznivce světové literatury připravila Městská knihovna v Humpolci. Příspěvky předčítali Irena Šarounová a Michal Dlouhý. Hasiči drželi čestnou stráž v plné zbroji. Čtení proběhlo v prostorách garáží zásahové jednotky hasičů Města Humpolec. Viz foto. Všem, kteří pomohli děkuji za SDH i za hlavní organizátorku paní Trnkovou z Městské knihovny v Humpolci. Foto na facebooku.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Dny otevřených dveří na stanicích HZS Kraje Vysočina a i na naší požární zbrojnici proběhnou ve dnech 4. - 6.5. 2017 od 8-17 hodin. Žádáme všechny členy sboru o pomoc při zajištěné této akce i v dopoledních hodinách. Je třeba připravit garáže i techniku tak, aby jsme mohli řádně prezentovat naši práci i vybavení jednotky PO.  Děkuji všem, kteří pomohou. Za tři dny se zůčastnilo  643 osob z toho 481 dětí a 162 dospělých.

Poděkování patří i našim nejstarším členům, kteří stále  a trpělivě pomáhají bratrům Jaroslavu Ťoukálkovi a Antonínu Vondráčkovi.  Děkujeme .   Výbor SDH Humpolec.

Dnes ve středu 3.5. od 16 uděláme malou brigáda na úklid techniky a prostor garáží, žádám i strojníky JSDH aby se zůčastnili uklidu a vyčištění vozidel Vojtěch Rozsypal, Pavel Prchal, Lukas Kudrna, Zdeněk Kříž a další. Díky všem, kdo přijdou. Pavel Krejčí

 

Děti budou mít na místě možnost nakreslit nám do soutěže obrázky v dětském kreslícím koutku na sále zbrojnice v průběhu dnů otevřených dveří. Přijdte za námi i Vy.

foto z roku 2015


ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE 

v pátek či sobotu 28-29. 5 . provede naše jednotka vyčištění požární nádrže v obci Mladé Bříště. Sraz v 16 hodin na zbrojnici, T 148 CAS 32. Posádka je zajištěna.


BRIGÁDA na kácení dřeva  Sobota 15.4. 2017

Kácení stromů na ulici nádražní proběhne v sobotu 15.4. od 8 hodin na místě. Sraz jednotky v 07:30 na hasičárně. O účast žádáme i všechny proškolené pilaře. Proběhne zároveň i praktická část školení na motorové pily.   Pro všechny pracující brigádníky a naše děvčata bude připraveno i malé občerstvení navečer u grilu.

 

BRIGÁDA na zbrojnici  PA 3.3. 2017 od 17 hodin.

 

V pátek 3.3 od 17 - 19 hodin proběhná krátka a intenzivní brigáda na uklid prostor požární zbrojnice, garáží, kuchynky, sálu zbrojnice a pozůstatků po posledních akcích tzn., po soutěži a Huhuliádě. 

Úklid skladu, plachet od stanů konstrukcí,  atd atd.    Přijdte, kdo máte chut pomoci.  Díky .  

Zástupce velitele jednotky    a  Výbor SDH

 

ŽAVES   Batelov  18. března 2017   - Humpolec 1. místo v soutěži !!!!

2 rozhodčí :    Krejčí P., + 1 

Posádka 1+4 :  

 

 


JEŽKOVO PEKLO:     10. místo SDH Humpolec

11. - 12. 2 2017

Velký Beranov


Odborná příprava JSDH

Sobota 11. února 2017   Sraz a odjezd 09:45 !!!

Výcvik na vodě, záchrana tonoucího, praktické vyzkoušení suchého obleku do vody.
Jednotka SDH Humpolec
Výcvik proběhne v neděli od 10:00 hodin na rybníku Dvorák v Humpolci. CAS 20 Tatra a DA Fiat.
Ústroj zásahová, ev. ÚBO stejnokroj.

SEZNÁMENÍ S OBJEKTEM    "BRUNKA "  14.2. 2017    15:00

Seznámení JSDH  s objektem 7.2. / 14.2.  2017   vždy od 15:30 hod. na místě :

Odborná příprava pro členy JSDH. Seznámení s riziky, výrobou a operativní dokumentací fy HRANIPEX  Komorovice. /  SCE Humpolec.   JSDH: CAS 20 T 815 , Ostatní DA Fiat, DA Avia dle potřeby. Rozsah 1,5 hodiny + úklid věcí a osobních ochranných  prostředků.

Sraz v 15:00 na zbrojnici. 15:15 odjezd. Ústroj - zásahový oděv, ostatní ÚBO.

Začátek prohlídky v 15:30 hodin. Provádět nás bude p. Peterka - správce objektu fy RIVERICH s.r.o.    Na opozdilce se nečeká,

Mohou jet i nečlenové jednotky - DA Fiat.

Krejčí


Školení JSDH velitelé JPO III cyklika

Proškolení proběhne v Pátek 3. února od 08:00 hodin na PS Pelhřimov. Účast Vašíček , Krejčí, Maršík, Fučík Jakub.


AUTOŠKOLA

Proškolení řidičů B,C,   SDH / JSDH Humpolec proběhne v sobotu od 7:00 na PS Humpolec v sále zbrojnice.


HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA:

Dnes v  úterý 31.ledna od 19:00 hodin zavítá k nám na SDH Humpolec agent Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. p. Hron Stanislav. Pohovoříme o možnostech pojistek pro členy SDH a o výhodách tohoto pojištění. Zeptat se můžete na pojistky zejména zákonného pojištění motorových vozidel, staveb, domácností a odpovědnostní pojistky. Kdo jste projevili zájem o tyto informace přijďte prosím včas. Jednatel SDH Humpolec Pavel Krejčí

  

Pivo na akce dodal Pivovar POUTNÍK Pelhřimov, kterému tímto mnohokrát děkujeme za spolupráci a poskytnutou pomic věcnou i finanční.

                                                         Výbor SDH Humpolec