AKTUALITY  2019

ČERTOVSKÝ DEN 5. 12 .2019  


Středisko volného času a Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci ve spolupráci s Městem Humpolec si Vás dovolují pozvat na čertovský den aneb Mikulášskou nadílku ve městě. Sdílejte a šiřte prosím dle svého uvážení. Těšíme se na Vás na Humpoleckém náměstí 5.12.2019 od 15 hodin.VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HUMPOLEC 2019:

Výroční schůze se bude konat v sobotu 23. listopadu od 18 hodin v sále zbrojnice.

S sebou členské průkazky a 100 Kč na  členské příspěvky.  Občertsvení zajištěno.

Na čepu letos Bernard 11.  

Součástí programu budou volby nového výboru SDH.

Bylo by vhodné aby se našel někdo kdo pomůže s přípravami a zejména uklidem a

likvidací po výročce v neděli od 14 hodin odpoledne.

K tanci a poslechu reprodukovaná hudba D.J. Zdenda a možná přijde i harmonikář

Honza. :-)

Vzhledem k nízké učasti členů na brigádách, výdlečných akcích, stanech atd. letos nebude

živá hudba a občerstvení bude v redukované podobě z důvodu úsporných opatření.

Díky za pochopení.


STANY - Farmářské trhy listopad 2019 :
Stany na farmářské trhy budeme znova stavět ve CT a PA 14. - 15.11. 2019 od
16 hodin. díky všem co přijdou pomoci, jsou to poslední stany v tomto roce.
Otázkou je zdali chceme stavět stany pro Město Humpolec i v příštím roce...
Každý by měl vyjádřit svůj odpovědný názor.

                           PROBĚHLO:

!!!   Brigáda na hasičské zbrojnici  v sobotu 2. listopadu  2019  !!!!!

SDH Humpolec svolává své členy na pracovní brigádu v sobotu 2.11. od 9:00 hodin.

Progamem brigády je  prostor staré hasičárny-domečku, třídění odpadu, a naložení na

přistavený kontejner. Dále kompletace a uklid stanů na další sezonu. Žádáme všechny

o dochvilnost a předem díky za pomocnou ruku na brigádě.

Jednatel SDH Ing. Krejčí Pavel


Návštěva Dobrovolných hasičů a obce Sankt Martin im Sulmtal ve dnech 3.-6. 10. 2019:

V techto dnech jsme navštívili naší družební oblast Sv. Martina v Dolních Rakousích /465 km/. Na cestu se nakonec vydala delegace z Humpolce v počtu 6 osob a dalších 6 členů z obce Těškovice. Na místě byl pro nás připraven bohatý poznávací program a kolegové hasiči nás nešetřili ani v jídle a pití. Zábava a družení bylo zajištěno v rodinách, ale i na hasičské zbrojnici.  Poděkování patří Městu humpolec a panu Janu Komrsovi a jeho kolegovi Franzi Frohlichovi a jeho kamarádům za organizaci celé akce.  Jádrem programu byla družba, návštěva místní velké slavnosti otevření dětského hřiště a parku Krempe v centru obce. Občany města Sv. Martin přivítal oficiálně i starosta Města Humpolce Karel Kratochvíl.  S pohoštěním a ubytováním  a celkově jsme byli moc spokojeni, vše bylo totiž na vysoké urovni.                       

   Jednatel SDH  Ing. Pavel Krejčí


Výsledky soutěže TFA v Lesonicích /Třebíč/ :

SDH Lesonice u Moravských Budějovic bylo pořadatelem další doutěže v TFA.  Poděkování patří Janu Řeháčkovi, že reprezentoval náš sbor celkovým časem 5:85 min v disciplínách soutěže TFA /Nejtvrdší hasič přežije/ a přejeme mu další mety a další úspěchy v tomto náročném sportu. Díky Honzo.

Výsledky soutěže TFA v Kamenici nad Lipou 15. 9 . 2019:

SDH Kamenice nad Lipou bylo pořadatelem další doutěže v TFA, kde naší členové Lukáš Jasan /nad 29 let/ obsadil 6 místo,  Jan řeháček  v kategorii 18-29 let 7 místo a Marek Svoboda ve stejné kategorii 8 místo a Karel Sochor se ve stejné kategorii umístil na 9 místě.  Kluci děkujeme za reprezentaci Města Humpolce i našeho SDH Humpolec. 

Výsledky soutěže TFA v Počátkách 8.9. 2019:

Děkujeme za reprezentaci našeho sboru na soutěži TFA v Počátkách našim členům Janu Řeháčkovi /6 místo v kategorii 18-29 let/ a Karlu Sochorovi ve stejné kategorii za 7 místo. Skvělé výsledky.


Výsledky soutěže O pohár Starosty města Humpolce
Výsledky soutěže ve formátu *.pdf jsou uloženy na webu v sekci download zde
Fotografie ze soutěží 2017, 2018, 2019 jsou umístěny na rajčeti ZDE
https://www.facebook.com/marketplace/item/621248455066510/?ref=feed_rhc


Třídění odpadků na zbrojnici.

Všechny členy SDH i JSDH žádáme o maximální dodržování pořádku a čistoty v garážích, zejména
vyhazování plastových PET lahví a plechovek od energet. nápojů. Ty po Vás zůstavají v šatnách, na
podlaze , ve dveřích a pod sedadly zásahové techniky. Žádáme všechy důrazně o třídění tohoto odpadu
do popelnic a připravených košů na PET obaly. Díky.
Brigáda:
Poděkování všem , kteří se v pátek 10.8. zúčastnili rychlé brigády na označení pivních setů na soutěž,
dále opravu poškozeného grilu a úklidu prostor v garážích. Po brigádě bylo připraveno malé
občerstvení v pergole u grilu.


Smuteční oznámení:

Dnes 24.6. 2019 nás ve věku 84 let opustil nás člen, kamarád a také dlouholetý velitel
a pak i starosta sboru dobrovolných hasičů v Humpolci pan Jaroslav Ťoukálek. 
Pracoval rovněž několit let jako profesionální hasič požární stanice Humpolec.
Čest jeho památce. S bratrem Ťoukálkem se rozloučíme v sobotu v 10:00 v obřadní
síni v Humpolci. Výbor SDH Humpolec.


Jaroslav při oslavě 82 let u nás na zbrojnici.

Příkazy k jízdě:

Na základě informací V JSDH Humpolec mohou nyní žádanky k jízdě na vozidla Města Humpolce vystavovat a schvalovat velitelé družstev Martin Maršík, Pavel Krejčí, Mirek Karafiát a samozřejmě

V JSDH Jara Neubauer.  Papírové se tisknout nemusí, stačí přiřazené číslo žádanky  zapsané v knize jízd.   Respektujte prosím tuto skutečnost.

Závlaha města:

Na základě objednávky z ref. ŽP MěÚ Humpolec bude naše jednotka s CAS zalévat zeleň každý týden 
v těchto lokalitách:
Horní náměstí - 3 lípy, vánoční strom, stromy od Muze a k MěÚ, zelen před Hot Kotyza
U Pošty 3 vysazené stromy
Od hotelu Fabrika podél kina dolů směrem k OD Coop a dále dolů až ke Stampi
Den závlahy ani čas nerozhoduje. Strojníci a posádky se píšou na nástěnce v sále zbrojnice.
O PKV požádá strojník Velitele JSDH popř. VD Ing. Krejčího ,M. Maršíka, M. Karafiáta.

Soutěž okresního sdružení hasičů ČMS je 22.6 a je přesunuta do Počátek.

BERNARD Fest: So 22.6. 2019

Zajištění asistence JSDH na Bernard festu je tradičně na parkovišti za MěÚ ve 22 hodin na místě.
Ohňostroj je plánován na 22:30 hod.   CAS 20 + posádka v plné zbroji. Strojník P. Krejcar,
Velitel vozu Fučík Jakub.

Soutěž Kaliště:

Soutěž v kalištích je 29.6. od 13 hodin. Soutěžní klání o sud piva mezi družstvy  A a B Humpolec může začít.

23.5.   RZ Lenka Kletečná, CAS20, ukázky společně s PS Humpolec pro 55 dětí z anglicko čekého gymnázia AMAZON, 9:00 - 12 hodin, PVČ

25.5. - Dětský den Plačkov - Zajištění CAS 20 + pěna , 13 -16 hodin

18.5.   - KOSICE Cup  - Zajištění autokrosu

Termíny Farmářských trhů pro rok 2019 - stavění a bourání stanů

Termíny:  18 a 19.7.,  15 a 16.8.,  20.9., 18.10., 15.11., 

stavba vždy ve čtvrtek v 16 hodin před tímto datem a bourání v tyto uvedené termíny Pátek vždy od 16 hodin.

http://infohumpolec.cz/infocentrum/akce/farmarske-trhy-4624.html

Výcvik JSDH se psy.

V sobotu 6.4. od 13 hodin, stará pila v Želivě,   CAS, Fiat. odjezd ve 12 hodin.

Výcvik s motorovými pilami - praktická část

Praktická část cyklického kurzu pro obsluhovatele motorových řetězových pil proběhne pod vedením velitelů v sobotu od 8 hodin na zbrojnici a dále přímo v terénu. Informace na místě. Díky všem za pomoc.

V průběhu školení opečeme na místě špekáčky. S sebou vhodné oblečení a svačinu, nápoje.

Velkeé poděkování sboru všem co pomohli a zúčastnili se, nebyla to jednoduchá práce. dle povolení to bylo celkem 35 borovic, 15 jich zbylo, takže na nás jich zbylo 20 ks. Byl to opravdu náročný den, a práci jsme odvedli pro město Humpolec, které věřím že naši práci nenechá jen tak bez povšimnutí. PK

Smuteční oznámení:

Dne 2.2. 2019 nás navždy opustila náše nejstarší členka sboru, kolegyně a kamarádka paní Libuše Horčicová ve věku nedožitých 84 let. Čest její památce. Dovolím si přiložit smuteční fotografii. Na poslední rozloučení se zesnulou Libuškou vyrazíme v pátek 8.2  v 11:00 hodin z hasičské zbrojnice do obřadní síně v Humpolci.

26.11.2010  Libuška Horčicová a Jaromír Tyšl  na výroční schůzi v sále zbrojnice.

 

Odborná příprava jednotky SDH:


Odborná příprava jednotky SDH Humpolec proběhne v uterý 29.1. od 17 hodin v sále zbrojnice po d vedením V JSDH J. Neubauera.

Seznámení s objektem dřevovýroby BJS Humpolec proběhne v ...ODLOŽENO ........???. Sraz 15:00, odjezd 15:20 .Začátek prohlídky 15:30 s požárním technikemm p. Červinkou.  T 815 + Fiat + další dle potřeby. Účast v zásahovém  obleku v plné výstroji.

Autoškola - profesní způsobilost - sobota 9.3.2019    07:00 začátek

Autoškola - proškolení řidičů referentů  - 21.3. 17 - 19 hodin


Dárce krve v našich řadách

drazí kolegové a kolegyně hasiči, po dlouhé době je u nás někdo , kdo je připraven darovat tu nejdražší a nenahraditelnou tekutinu, což je naše krev. Rád jsem přijal oznámení že mezi dárce krve se z našeho dobrovolného sboru zařadil náš člen Michal Barák. Díky za to.

Pevně věřím že nezůstane sám, a do řad dárců krve se zařadí i někteří další členové našeho sboru. Pro členy výboru je to informace, zda nepřipravit pro tyto dárce najaké motivační finanční pobídky jako u jiných organizací např za 10,20 a 40, 50.. odběrů což jsou tzv Jánského medaile. Pokud jsou mezi námi další o kterých nevíme, nahlašte to prosím na členské schůzi v úterý. Díky.

Smuteční oznámení:

Dne 11.1. 2019 nás navždy opustil náš koleg a dobrý  kamarád Aleš JEŽEK ve věku 23 let. Čest jeho památce. Dovolím si přiložit smuteční fotografii. Na poslední rozloučení ze zesnulým kamarádem vyrazíme v pátek 18. ledna asi ve 13 hodin z hasičské zrojnice do obce Rynárec.

Aleš Ježek *6.12.1995


 

HUHULIÁDA  2019:

Sraz 11:30 na hasičárně. Vaření čaje, připrava materiálu, odjezd.

Díky podceněné medializaci soutěže byla letos nízká účast 16 dětí, nicméně podmínky byly pro bobové soutěže připravené a sněhové podmínky rovněž ideální..   Díky všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou, průběhem i likvidací materiálu po soutěži. Jednatel SDH Humpolec P. Krejčí

ODBORNÁ  PŘÍPRAVA JEDNOTKY:

Odborná příprava jednotky započne pod vedením našich velitelů hned v lednu 2018 a to zpravidla v úterý od 17-19:30 hodin před schůzí.  Termíny níže.  Využijeme měsíce leden až březen, kdy je ještě minimum brigád a pracovních akcí.   Krejčí P, Maršík M.

 

Termín:  22.1.  17:00 - údržba a očista techniky a garáží

Termín:  29.1.  17:00 - 19:30 Odborná příprava JSDH

                                              - BOZP, taktika, OOP - Neubauer J.

                                              - Předurčenost jednotek na D1

                                              

Termín: (12.2.) 16:00 - Seznámení s výrobou:  VALEO  CTP park HU

 


 

TECHNICKÉ  KONTROLY  TECHNIKY  JSDH:

Po novém roce hned začínají technické kontroly vozidel JSDH Humpolec. Žádáme strojníky naší jednotky aby byli v kontaktu se Zdeňkem Křížem při plánování a zajištěné odvozu a dovozu techniky do Pelhřimova nas STK zejména v dopoledních hodinách ve všední dny. Děkujeme.

 

SILVESTR NA HASIČÁRNĚ 2018:

Pokud někdo neví kam na silvestra, můžeme se sejít 31.12, od 20 hodin na zbrojnici v sále. Občerstvení každý něco donese. O pivo se postarají Rataj Tomáš a Pohořský Tomáš. Akce je neplánovaná, tudíž finančně nezajištěná. Na soudek piva se všichni složíme. . Hudební nástroje a dobrou náladu s sebou.

Účast 14 členů SDH. Bylo byhezké, kdyby z toho vznikla tradice sejít se na Silvestra na has a společně přivítat nový rok, v klidu a v pohodě. Díky Všem za skvělou oslavu a atmosféru.

 

HASIČSKÝ  POCHOD  ZA  KRÁSAMI  MĚSTA  HUMPOLCE:

Na pochod hlubokým sněhem za krásami našeho Města Humpolce vyrazíme 27.12. 2018. Sraz účastníků je ve 14 hodin na hasičárně, Svačinu do batůžku s sebou :-) předpokládaný návrat je do 24:00 hodin.Harmonika by byla vítána.

 

MIKULÁŠ VE MĚSTĚ:

Mikuláš ve městě. Již od roku 2007 spolupracujeme na organizaci přípravách a průběhu čertovského dne na náměstí v Humpolci. I letos zde pod vedením SDH proběhne akce pro rodiny s dětmi Milukášská nadílka ve městě, kde budeme mít pro děti připravené soutěže a drobné ceny. Pro dospělé připravíme opět stánek s občerstvením. Dovoluji si požádat o spolupráci co nejvíce členů SDH tak abychom všechny potřebné úkoly zajistili v potřebném rozsahu. Sraz ve středu ve 12 hodin na zbrojnici, příprava stanovišt a věcí na stánek. na náměstí od 14 hodin. Díky těm co pomáhají.. :-)

Letošní akce 2018 se vydařila. Byli jsme všichni spokojeni.

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ SCHŮZE :

Termín výroční členské schůze /valné hromady SDH/ Humpolec je stanoven na sobotu 24. listopadu 2018 od 18 hodin. S sebou průkazy a peníze 100 ,- na členské poplatky. K tanci a poslechu hraje kapela Čarový kód. Na čepu bude letos Bernard 11.

 

Ve stejný termín jsme pozváni i na výroční členskou schůzi spřáteleného sboru SDH Benetice na Třebíčsku.

Stavba stanů na Farmářské trhy:   LISTOPAD 2018

15. a 16. listopadu   od 16 hodin proběhne opět stavba a bourání stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 15.11.   Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a bude potřeba jejich doprava na náměstí . Díky všem, kteří chodí pomáhat.  Krejčí P.


 

Výsledky 10. ročníku soutěže O putovní pohár starosty Města Humpolec jspou ke stažení ZDE.

                         Plakáty soutěže a postupně i další dokumenty ke stažení v sekci download hlavního menu.


Pietní vzpomínka na kolegu a kamaráda.

   Vážení, dovolte mi abychom tento měsíc vzpomněli na našeho kolegu a kamaráda, pana Zdeňka Kučírka. Zdeňkovi bylo 32 let, když se svými kolegy, dobrovolnými hasiči z Humpolce, vyrazil dne 1. srpna 1983 k ostrému hasičskému výjezdu do obce Lohenice. Spolu s ním seděli v kabině hasičského vozu Miloslav Beran, Vladimír Trnka, Matoušek Otakar, Josef Krumpl a  Jiří Prokop (+2016). Při této cestě k pomoci ostatním přišel Zdeněk při dopravní nehodě hasičské cisterny u obce Speřice o to nejcennější, o svůj život. Vzpomeňme tedy na našeho kolegu a kamaráda po téměř 35 letech od této smutné tragédie, která postihla náš sbor a zanechala těžké stopy v našich srdcích i rodiny.

Čest jeho památce                                      Výbor SDH v Humpolci.

Zdeněk Kučírek + 2.8.1983

Foto zapůjčeno a zveřejněno s laskavým souhlasem rodiny.


Stavba stanů na Farmářské trhy:

19./20. července od 16 hodin proběhne opět stavba stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 19.7.   Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a rovněž i sem se budou po celý rok vracet. /důvodem je rekonstrukce vozovky  u MěKISu/ .  Krejčí P.

Den mužů a matek 2018  - posezení u grilu Smějící se

Vážení hasiči, vážené hasičky, kolegyně, kolegové, kamarádi, dovolujeme si Vás pozvat na oslavy a tradiční posezení u krbu při příležitosti každoročního Dne mužů a matek. Oslava proběhne viz obrázek. Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení (klobása, chleba) zajištěno na místě. Na čepu bude Bernard 11 Překvapený.  Účast 24 osob.

Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci oslavil 145 let od svého vzniku.

 2. června 2018 oslaví dobrovolní hasiči v Humpolci výročí založení našeho sboru, který se traduje od roku 1873. Jde tedy o jeden ze starších sborů na našem území. 145 let od svého založení si hasiči připomenou 2.6. od 18 hodin ve Spolkovém domě v Humpolci, kde proběhne výroční valná hromada svolaná při příležitosti těchto oslav. Společně si připomeneme začátky vzniku hasičů v Humpolci a i pozdější vývoj až do dnešní doby. O činnosti a vybavení zásahové jednotky pohovoří její velitel Jaroslav Neubauer. Pozváni jsou i starosta Města Humpolec p. Mgr. Jiří Kučera a dále hosté: ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec , ředitel Územního odboru Pelhřimov plk.Ing. Jiří Hörner a starosta Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska pan Jan Čekal.

 Společně s Humpoleckými zde zasednou i sbory z Humpoleckého okrsku a dále zástupci spřátelených sborů hasičů z Těškovic /MS Kraj/, Benetic /TR/ a z jižního Rakouska ze Svatého Martina.  Po výroční schůzi následuje společenská večeře a poté bude již volná  taneční zábava pod taktovkou pana Hlouška a jeho kapely. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.sdh-humpolec.cz.

Jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Dětský den v Humpolci tentokrát jinde než je zvykem.

 

4. května - Den Svatého Floriána- patrona všech hasičů

 

Stavba stanů na Farmářské trhy:

17. května od 16 hodin proběhne letos poprvé stavba stanů pro Město Humpolec na Farmářské trhy, které proběhnou v pátek 18.5.  Je zde změna. Stany jsou uskladněny na hasičské zbrojnici a rovněž i sem se budou po celý rok vracet. /důvodem je rekonstrukce vozovky  u MěKISu/ Díky za pochopení. Krejčí P.

 

Nástěnka

V sále zbrojnice již je nainstalována magnetická nástěnka pro šíření informací mezi naše starší členy. Budou zde informace o stavbě stanů, zajištění dnů otevřených dveří, rozpis jízd na zalévání atd..

 

Kroužek mladých hasičů:

Kroužek mladých hasičů při SDH Humpolec dostane od 9.5. nové vedení, jež přispěje ke zkvalitnění práce s dětským kolektivem a připraví členy mladého týmu na ligové soutěže dětí. Součástí kroužku je samozřejmě i sportovní všestrannost a základy turistiky a orientace v přírodě. Více na schůzi SDH. Přihlášky ke stažení v sekci "Download na hlavní straně webu. Předchozímu vedení kroužku děkujeme za celoroční práci s dětmi.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018

Pozvánka na den otevřených dveří. Den otevřených dveří proběhne i na požární zbrojnici SDH Humpolec v uvedeném termínu 3. - 5. května. Pro děti bude připravena výstavka modelů hasičské techniky, výstavka technických prostředků. Příchozí budou moci shlédnout hasičskou techniku dobrovolných i profesionálních hasičů na stanici v Humpolci a projít si vybrané prostory a poznat jak hasiči žijí a pracijí. Dobrovolní hasiči zde budou mít připraveno i malé občerstvení. Pro nejmenší bude opět připraven kreslící koutek a sladké odměny - přijďte nám něco nakreslit :-)
Těšíme se na Vaši účast. Výbor SDH Humpolec. Foto pro připomenutí z roku 2017.

Členy SDH Humpolec žádáme o aktivní přístup při zajištění hladkého průběhu této akce. Za výbor SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci oslaví 145 let od svého vzniku.

 2. června 2018 oslaví dobrovolní hasiči v Humpolci výročí založení našeho sboru, který se traduje od roku 1873. Jde tedy o jeden ze starších sborů na našem území. 145 let od svého založení si hasiči připomenou 2.6. od 18 hodin ve Spolkovém domě v Humpolci, kde proběhne výroční valná hromada svolaná při příležitosti těchto oslav. Společně si připomeneme začátky vzniku hasičů v Humpolci a i pozdější vývoj až do dnešní doby. O činnosti a vybavení zásahové jednotky pohovoří její velitel Jaroslav Neubauer. Pozváni jsou i starosta Města Humpolec p. Mgr. Jiří Kučera a dále hosté: ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec , ředitel Územního odboru Pelhřimov plk.Ing. Jiří Hörner a starosta Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska pan Jan Čekal.

 Společně s Humpoleckými zde zasednou i sbory z Humpoleckého okrsku a dále zástupci spřátelených sborů hasičů z Těškovic /MS Kraj/, Benetic /TR/ a z jižního Rakouska ze Svatého Martina.  Po výroční schůzi následuje společenská večeře a poté bude již volná  taneční zábava pod taktovkou pana Hlouška a jeho kapely. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.sdh-humpolec.cz, případně nás přijďte osobně navštívit. 

 

   Dny otevřených dveří na požární stanici Humpolec proběhnou ve dnech 3.-5. května 2018 vždy od 8 do 16 hodin. Využijte tedy tuto možnost a přijďte nás navštívit a poznat práci dobrovolných i profesionálních hasičů na stanici v Humpolci. Rádi Vás přivítáme.

Jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí


Soutěž O pohár starosty - 10. ročník

Termín soutěže O putovní  pohár starosty Města Humpolec proběhne v sobotu 15.9. 2018 od 19 hodin.Školení řidičů:

Školení profesní způsobilosti řidičů JSDH Humpolec proběhlo na zbrojnici v sobotu 17.2.2018 od 7 hodin.


 ROK  2017   /loňský rok/

Zájezd k hasičům do Benetic

9 členů našeho sboru navštíví v sobotu 2.12.2017 od 18 hodin sbor dobrovolných hasičů obce Benetice u Třebíče. Benetičtí hasiči jsou velkými odběrateli humpoleckého piva Bernard a minulý rok přijeli na návštěvu pivovaru a města Humpolce, při této příležitosti jsme se o ně celý den starali a oni nás nyní pozvali na výroční schůzi. Zájezdu se zůčastní ti , kteří se o ně u nás starali tzn. Krejčí Pavel, Barák  Michal, Papež Jirka, Moravec Lukáš, Svoboda Marek a Martin Maršík, dále Vondráček Toník a Ťoukálek Jaroslav.

 

BRIGÁDA na úklid a grilování:

Brigáda na uklid pergoly, garáží, šatny, vozidel a zejména stanů a plachet po soutěži proběhne v sobotu 21.10. od 14 hodin. Uklidíme i v sále jako přípravu na výročku. Kdo zůstane do konce , nepřijde o malé občerstvení.

 

VÝROČNÍ  VALNÁ HROMADA:

Výročka proběhne podle schválení výboru SDH v sobotu 25. listopadu od 18 hodin v sále zbrojnice, S sebou 100 Kč na členský poplatek a průkaz člena SDH Humpolec. Po ukončení oficiální části k poslechu a tanci hraje kapela "Čarový kód". Všichni jsou srdečně zváni. Výbor SDH. Účast na schůzi byla 89 členů.

 

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ:

A jak trénuje družstvo našich nejmladších hasičů?

Tak to se můžete podívat na fotky z posledního tréninku v Kejžlici.

 

STANY FARMÁŘSKÉ TRHY  19. - 20. října 2017 !!!!!

Každý měsíc v jeden ! termín ve čtvrtek a pátek stavíme, vozíme, a bouráme a odvážíme stany na Farmářské trhy pro Město Humpolec.

Scházíme se vždy v 16 hodin na náměstí.   Je potřeba zajistit i řidiče na P V3S a dovoz stanů ve čtvrtek dopoledne a pak před 16 hodinou na náměstí. Odvoz a uklizení stanů na MěKIS v Humpolci pak probíhá po sbourání cca v 16:30 - 17 hodin.

I tak se nás na náměstí schází čím dál méně, zejména ti nejstarší,co mají ještě smysl pro odpovědnost. Je k zamyšlení opět, proč nám mladí nechtějí pomoci? co je k tomu vede? Nevadí jim , že staří dřou a mladí si pak užívají jimi vydělané peníze?  Tak takto to tedy asi dál nepůjde přátelé.. ! Bude na místě zamyslet se nad striktním omezením podpory akcí, na které pojedete a na které ne.

 Díky tedy všem těm, kteří pomáháte vydělávat peníze pro SDH a přijdete pomoci. Vždyť My jsme sbor !!!


PODĚKOVÁNÍ  A  VÝSLEDKY:

Výbor SDH Humpolec děkuje všem, co se podíleli na přípravách, průběhu, a likvidaci 9. ročníku soutěže O pohár starosty města Humpolce ve dnech 14. -18.9. 2017.

Poděkováno rovněž patří profesionálovi za objektivem fotoaparátu panu Václavu Rokosovi, který se postaral o kompletní fotodokumentaci ze soutěže, za což mu patří náš dík.

Velké poděkování zejména hlavnímu partnerovi soutěže, což je Město Humpolec, hlavnímu sponzorovi soutěže, kterým je Pivovar Poutník Pelhřimov a dále Technickým službám Humpolec, ZŠ Komenského, pracovnici Evangelického kostela paní Havelkové,  a dalším spolupracujícím subjektům a organizacím, které nám pomáhají. Děkujeme.

Výsledky soutěže potvrzené hlavním rozhodčím panem Stanislavem Zápotočným , O pohár starosty Města Humpolec, jsou ke stažení v sekci download na hlavní stránce www.sdh-humpolec.cz

Družstvo Humpolec-B v plné polní obsadilo ve finále 8NEJ  krásné 5-té místo !!!!! :-)

Fotografie ze soutěže jsou umístěny ke stažení na https://soptik2744.rajce.idnes.cz/Soutez_Humpolec_16-9-2017/


ZÁSAHOVÁ OBUV ČLENA JEDNOTKY SDH.

Vážení kolegové ze zásahové jednotky a i ze sboru ,


z garáží zásahové jednotky SDH Humpolec se ztratily 3 měsíce nové zásahové boty HAIX velikosti 39-40 zhruba mazi středou až sobotou 16.9. 2017. Neví o tom někdo něco?, neviděli jste v garážích někoho cizího? Nezbývá než spolupracovat s velitelem stanice HZS a zvýšit i u nás objektovou bezpečnost, více věcí zamykat a vzájemně si přidělávat další problémy. 
Do garáže bude tedy nainstalována webová kamera a dlouhodobé záznamy budou archivovány, pro zajištění bezpečnosti zásahové jednotky SDH Humpolec a majetku Města. Děkuji za spolupráci.

19.9. Je to zajímavé, ale ten ,kdo boty "ukradl" /jinak se to ani nazvat nedá/ je v pondělí před 16 hodinou vrátil na své místo  a to tak, abychom je našli, Těžko říct , zda je o špatný vtip,nebo co tím  dotyčný sledoval????  Pokud to někdo víte, řekněte nám to. Každopádně to musel být jeden z nás, o čemž svědčí některé okolnosti, Zamysleme se nad sebou proč takto konáme.... Opravdu je to smutné, že tom zde  musíme psát. PK


KALIŠTĚ:  Noční soutěž v Kalištích je již potřetí a proběhne v sobotu 9.9 od 20 hodin na návsi v Kalištích. Naše družstvo se rovněž vydává na tuto dobrodružnou soutěž. Naše jednotka zajištuje i zásobování vodou na místě soutěže. Účast: Krejčí, Barák, Papež, Pohořský.

Soutěžní družstvo Humpolec - A se zde umístilo na již tradičním druhém místě. Gratulujeme. Pohár je doma.


 

Taktické cvičení:

JSDH Velký Rybník pozval asi 8 jednotek včetně naší na sobotu 9.9. do Velkého Rybníka, kde proběhne taktické cvičení na téma dálková doprava vody hadicemi pomocí strojů PS12 na vzdálenost cca 2 km do kopce. Naše jednotka rovněž vyrazí na místo s T 815 CAS 20 a bude provádět hašení hořícího pole dvěma proudy C.


 

Poděkování sboru:

Družstvo osmi našich nejstarších hasičů v čele s bratry Františkem Dvořákem, Janem Komrsem a Jaroslavem Ťoukálkem navštívilo 22. července naši družební obec Těškovice v MS Kraji, kde si naši junioři změřili síly v požárním útoku družstev starších 35 let. Dalšími členy družstva byli Komrs Josef, Vondráček Antonín, Trnka Jaroslav, Buchta Jiří a Ladislav Janeček.

 Náš Humpolecký „extra tým“  požární útok do vrchu  zdárně dokončil a jejich věkový průměr byl 70 lese blížil 70 rokům. Gratulujeme jim k reprezentaci sboru i města a i k dosaženému výsledku. Na snímku zleva Komrs Josef, Janeček Ladislav, Ťoukálek Jaroslav, Vondráček Antonín, Komrs Jan, Buchta Jiří v pozadí, Trnka Jaroslav a starosta našeho dobrovolného  sboru František Dvořák.   Kluci, sluší Vám to a ať Vám to vydrží :-) !

 

DĚTSKÝ DEN:

Dětský den v parku Stromovka proběhne 1. 6. od 13 hodin  v parku. úkolem SDH bude připravit dráhu pro dětské TFA jako lini a ve spolupráci s fy BILLA provozovna Humpolec se postarat o zajištění soutěžních disciplín a cen pro děcka.  Letos poprvé plánuji i malé občerstvení v podobě klobásek a grilu. 

NOC LITERATURY i u hasičů

Městská knihovna Humpolec nás požádala o spolupráci při čtení úryvků z literatury pro zájmové skupiny čtenářů. Předčítání na výjimečných místech se bude konat i u nás v garážích zásahové jednotky hasičů města Humpolce ve středu 10. května od 17:30 do 18 hodin. 

Sbor dobrovolných hasičů spolupracoval ve středu 10.5. na nově vzniklé akce "Noc literatury" kterou pro příznivce světové literatury připravila Městská knihovna v Humpolci. Příspěvky předčítali Irena Šarounová a Michal Dlouhý. Hasiči drželi čestnou stráž v plné zbroji. Čtení proběhlo v prostorách garáží zásahové jednotky hasičů Města Humpolec. Viz foto. Všem, kteří pomohli děkuji za SDH i za hlavní organizátorku paní Trnkovou z Městské knihovny v Humpolci. Foto na facebooku.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Dny otevřených dveří na stanicích HZS Kraje Vysočina a i na naší požární zbrojnici proběhnou ve dnech 4. - 6.5. 2017 od 8-17 hodin. Žádáme všechny členy sboru o pomoc při zajištěné této akce i v dopoledních hodinách. Je třeba připravit garáže i techniku tak, aby jsme mohli řádně prezentovat naši práci i vybavení jednotky PO.  Děkuji všem, kteří pomohou. Za tři dny se zůčastnilo  643 osob z toho 481 dětí a 162 dospělých.

Poděkování patří i našim nejstarším členům, kteří stále  a trpělivě pomáhají bratrům Jaroslavu Ťoukálkovi a Antonínu Vondráčkovi.  Děkujeme .   Výbor SDH Humpolec.

Dnes ve středu 3.5. od 16 uděláme malou brigáda na úklid techniky a prostor garáží, žádám i strojníky JSDH aby se zůčastnili uklidu a vyčištění vozidel Vojtěch Rozsypal, Pavel Prchal, Lukas Kudrna, Zdeněk Kříž a další. Díky všem, kdo přijdou. Pavel Krejčí

 

Děti budou mít na místě možnost nakreslit nám do soutěže obrázky v dětském kreslícím koutku na sále zbrojnice v průběhu dnů otevřených dveří. Přijdte za námi i Vy.

foto z roku 2015


ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE 

v pátek či sobotu 28-29. 5 . provede naše jednotka vyčištění požární nádrže v obci Mladé Bříště. Sraz v 16 hodin na zbrojnici, T 148 CAS 32. Posádka je zajištěna.


BRIGÁDA na kácení dřeva  Sobota 15.4. 2017

Kácení stromů na ulici nádražní proběhne v sobotu 15.4. od 8 hodin na místě. Sraz jednotky v 07:30 na hasičárně. O účast žádáme i všechny proškolené pilaře. Proběhne zároveň i praktická část školení na motorové pily.   Pro všechny pracující brigádníky a naše děvčata bude připraveno i malé občerstvení navečer u grilu.

 

BRIGÁDA na zbrojnici  PA 3.3. 2017 od 17 hodin.

 

V pátek 3.3 od 17 - 19 hodin proběhná krátka a intenzivní brigáda na uklid prostor požární zbrojnice, garáží, kuchynky, sálu zbrojnice a pozůstatků po posledních akcích tzn., po soutěži a Huhuliádě. 

Úklid skladu, plachet od stanů konstrukcí,  atd atd.    Přijdte, kdo máte chut pomoci.  Díky .  

Zástupce velitele jednotky    a  Výbor SDH

 

ŽAVES   Batelov  18. března 2017   - Humpolec 1. místo v soutěži !!!!

2 rozhodčí :    Krejčí P., + 1 

Posádka 1+4 :  

 

 


JEŽKOVO PEKLO:     10. místo SDH Humpolec

11. - 12. 2 2017

Velký Beranov


Odborná příprava JSDH

Sobota 11. února 2017   Sraz a odjezd 09:45 !!!

Výcvik na vodě, záchrana tonoucího, praktické vyzkoušení suchého obleku do vody.
Jednotka SDH Humpolec
Výcvik proběhne v neděli od 10:00 hodin na rybníku Dvorák v Humpolci. CAS 20 Tatra a DA Fiat.
Ústroj zásahová, ev. ÚBO stejnokroj.

SEZNÁMENÍ S OBJEKTEM    "BRUNKA "  14.2. 2017    15:00

Seznámení JSDH  s objektem 7.2. / 14.2.  2017   vždy od 15:30 hod. na místě :

Odborná příprava pro členy JSDH. Seznámení s riziky, výrobou a operativní dokumentací fy HRANIPEX  Komorovice. /  SCE Humpolec.   JSDH: CAS 20 T 815 , Ostatní DA Fiat, DA Avia dle potřeby. Rozsah 1,5 hodiny + úklid věcí a osobních ochranných  prostředků.

Sraz v 15:00 na zbrojnici. 15:15 odjezd. Ústroj - zásahový oděv, ostatní ÚBO.

Začátek prohlídky v 15:30 hodin. Provádět nás bude p. Peterka - správce objektu fy RIVERICH s.r.o.    Na opozdilce se nečeká,

Mohou jet i nečlenové jednotky - DA Fiat.

Krejčí


Školení JSDH velitelé JPO III cyklika

Proškolení proběhne v Pátek 3. února od 08:00 hodin na PS Pelhřimov. Účast Vašíček , Krejčí, Maršík, Fučík Jakub.


AUTOŠKOLA

Proškolení řidičů B,C,   SDH / JSDH Humpolec proběhne v sobotu od 7:00 na PS Humpolec v sále zbrojnice.


HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA:

Dnes v  úterý 31.ledna od 19:00 hodin zavítá k nám na SDH Humpolec agent Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. p. Hron Stanislav. Pohovoříme o možnostech pojistek pro členy SDH a o výhodách tohoto pojištění. Zeptat se můžete na pojistky zejména zákonného pojištění motorových vozidel, staveb, domácností a odpovědnostní pojistky. Kdo jste projevili zájem o tyto informace přijďte prosím včas. Jednatel SDH Humpolec Pavel Krejčí

  

Pivo na akce dodal Pivovar POUTNÍK Pelhřimov, kterému tímto mnohokrát děkujeme za spolupráci a poskytnutou pomic věcnou i finanční.

                                                         Výbor SDH Humpolec