150 let SDH Humpolec

1873 - 2023  

Kdy 150 let oslavíme?   Sobota 3. června 2023 10:00 Horní náměstí Humpolec

Srdečně zveme všechny návštěvníky i odbornou veřejnost.

Výbor SDH Humpolec si vyhrazuje právo změn. Vše může být vzhledem k okolnostem

a aktuálním nařízením vlády ČR úplně jinak, sledujte proto tyto stránky, program i časový snímek se

budou dále upravovat a měnit.

Po celou dobu oslav Vás bude provázet programem moderátor akce a komentátoři odborných ukázek.

Po celou dobu akce je připraveno občerstvení pro děti i dopělé v prostoru u staré hasičské zbrojnice.

K dispozici na místě budou dvě buňky TOY-TOY vedle staré hasičské zbrojnice /za skákacím hradem/ :-)

K dobré pohodě během ukázek a posléze i k tanci hraje Humpolecká skupina Wagaband.

V sále zbrojnice je VIP salonek pro hosty a dále stálá výstavka technických prostředků z výzbroje hasičských jednotek, knih, fotokronik, fotografií z činnosti sboru, odznaků, uniforem apod.   projekce z činnosti sboru ,  a pietní místo.

Níže je uveden program oslav,  rozepsány bloky ukázek z činnosti složek IZS pro veřejnost a seznam pozvaných hostů na oslavy.

150 let pozvánka