Kontakty na výbor SDH Humpolec:

 

Starosta sboru: Vašíček Jaroslav  vasiceksdhh@gmail.com

777 883 264

 

Náměstek starosty: 

Neubauer Jaroslav    neubauer.jaroslav@email.cz 

606 165 054

Jednatel sboru:  Ing. Krejčí Pavel,  pavel.krejci@seznam.cz 

 608 780 070 

 

Velitel JSDH: Neubauer Jaroslav    neubauer.jaroslav@email.cz 

606 165 054

 

Pokladník: Jancsovicsová Lenka

Kronikář, web SDH: Krejčí Pavel,Ing.,  pavel.krejci@seznam.cz   

608 780 070 

 

Referentka žen:         Vašíčková Eva

Referent MTZ:          Maršík Martin

Referent organiz.:      Sochor Karel                                 

Referent mládeže:      Řeháček Jan


Člen výboru: Fučík Tomáš

Člen výboru: Pokorný Vojtěch

Člen výboru: Řeháček Milan

Revizor sboru: Krejčí Jitka

 

                                                          

 

Kontakty na zásahovou jednotku SDH Humpolec

 

zřízenou městem Humpolec dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  JPO III/2 :

Velitel jednotky:     Neubauer Jaroslav   neubauer.jaroslav@email.cz

606 165 054

Velitelé družstev:  

 Ing.Krejčí Pavel    608 780 070            pavel.krejci@seznam.cz 

Vašíček Jaroslav      777 883 264          vasiceksdhh@gmail.com 

Maršík Martin         722 432 820           mates.marsi@seznam.cz

Fučík Jakub             723 734 952       

Jasan Lukáš             605 480 759          majky1001@post.cz

Beránek Vojtěch      730 576 997