Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v roce 2016:

 

Kurz proběhne 27. května 2016 na PS Kamenice nad Lipou . Organizuje KŘ HZS Kraje Vysočina. Zájemci hlaste se na ÚO Pelhřimov na tel: 950 281 136, 608780070 nebo pavel.krejci@hasici-vysocina.cz

Zatím přihlášeno cca 11 členů předurčených JSDH. Za SDH Humpolec 3 členové jednotky.


Nově se bude tento rok 2015 zavádět u jednotek SDH nová funkce a to Technik ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nová funkce bude podléhat proškolení na HZS K.V. v rozsahu 16 hodin a pravidelné každoroční cyklice. Tuto funkci může vykonávat i jeden z velitelů družstev.

Předpokladem je že tato funkce bude zřízena zejména u předurčených jednotek SDH.

 Je zatím otázkou, které sbory budou mít, nebo chtějí mít tohoto technika, neboť tato funkce zatím nemá oporu ve vyhlášce, některé povinnosti jednotky jsou citovány v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

 

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany


MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s § 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb., dále jen „zákon o požární ochraně“) zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany.
Odkazy na zákon o požární ochraně


Povinnost věnovat se preventivně výchovné činnosti je zákonem uložena:


- Ministerstvu vnitra /§ 24 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně/,
- hasičskému záchrannému sboru kraje /§ 26 odst. 2 písm. o) zákona o požární ochraně/,
- obci /§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně/,
- občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím působícím na úseku požární ochrany /§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně/.
Ministerstvo vnitra
§ 24 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně
Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování. Podle § 26 odst. 1 citovaného zákona tyto úkoly plní MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Hasičský záchranný sbor kraje
§ 26 odst. 2 písm. o) zákona o požární ochraně
Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.
Obec
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost.


Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany
§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně


Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.


Materiály ke stažení ze sekce download:

Varování a vyrozumění

Integrovaný záchranný systém

Povodně

Evakuace

Improvizovaná ochrana

Leták Všeobecná výstraha