Modlitba hasiče


Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost,

pro záchranu životů, Pane, dodej mi síly dost!

V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel mu čas,

ale i starce, matku, která má už šedý vlas.

Stále na stráži tu stojím, protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem!

Když z tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím,

požehnej, Pane, mé rodině a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání hasičského, jsem jiným lidem dal !