Jak zní siréna

V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

Signál pro varování občanů:

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

 

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Přerušovaný

60 vteřin

Požární poplach


Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Signál Zkouška sirén

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Nepřerušovaný

140 vteřin

Zkouška sirén


Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“