ZAHAS s.r.o.: prodej požárního vybavení, výzbroje a výstroje

www.zahas-sro.cz

Požární bezpečnost , Královský vršek Jihlava, Válal Robert

www.po-bp.cz     

 

Dobrovolní hasiči
Oficiální informační server Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

www.dh.cz

Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava - oficiální server KÚ

www.kr-vysocina.cz

 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke skalce 32, 58604 Jihlava

www.hasici-vysocina.cz

 Zpravodajské a jiné servery:


Zpravodajský server s požární tématikou
www.pozary.cz

Zpravodajství o mimořádných událostech www.katastrofy.com Hasičský záchranný sbor ČR www.mvcr.cz/hasici Informační servis z celé Vysočiny - zpravodajství, doprava,kultura, sport www.vysocina-news.cz Český hydrometeorologický ústav www.hydro.chmi.cz/hpps

Web krizové řízení a havarijního plánování České republiky www.krizove-rizeni.cz

Jak se stát hasičem www.mvcr.cz/hasici/jakhasicem.html

Nadace policistů a hasičů, vzájemná pomoc v tísni www.mvcr.cz/dokumenty/nadace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - nárameníky www.uniforminsignia.net/index.php?p=show&id=189&sid=198 Sdružení dobrovolných hasičů - nárameníky www.uniforminsignia.net/index.php?p=show&id=189&sid=199