Seznam hostů a VIP osob pozvaných na oslavy:

Starostka města Mgr. Alena Štěrbová

Místostarostové Města Humpolce Ing. Petr Machek a Ing. Pavel Hrala

Tajemník MěÚ Humpolec Mgr. Jiří Fiala

Tajemnice BR ORP Humpolec, paní Iva Vacatová 

Ředitel HZS Kraje Vysočina plk.Mgr. Jiří Němec

Ředitel Územního odboru Pelhřimov HZS Kraje Vysočina plk. Ing. Jiří Horner

Vedoucí IZS ÚO Pelhřimov HZS Krajw Vysočina Bc. Radek Kadlec DiS.

Velitel stanice PS Humpolec Mgr. Stanislav Mikeš

Bývalý velitel PS Humpolec p. Jan Komrs

Velitel HZS ČD Havlíčkův Brod  Jiří Mikeš

Starosta okresního sdružení hasičů ČMS Ing. Jan Čekal

Starosta krajského sdružení hasičů ČMS Jan Slámečka

Kancelář OSH ČMS okr. Pelhřimov p. Jiří Hůla

HVP a.s.   Ing. Stanislav Hron /SDH Janovice/

PO BP Jihlava , Výzbrojna PO - ředitel Robert Válal

fa DUFFEK  Výstroj a výzbroj, Praha 6, p. Martin Duffek-jednatel

fa ZAHAS s.r.o. Lipník n.Bečvou,  Ing. Milan Žitník

Přátelé hasiči z SDH Těškovice /MS Kraj/

Přátelé hasiči z SDH Benetice /okr. Třebíč/

Přátelé hasiči ze Svatého Martina, Rakousko