Výstavka proběhne  v II. NP na chodbě  u společenského sálu zbrojnice - přístupné pro veřejnost