51 -  18.8. 09:17,:  TH-TP, Humpolec,Dusilov. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla sběr ropnách produktů

do sudů a odstranění instalovaných norných stěn z potoka na Dusilově.

52 -  18.8. 09:29,: TH-TP, Humpolec,Hadina. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla odstranění instalovaných

norných stěn z potokatěn z potoka na přítoku rybníka Hadina.

53 -  18.8. 18:00,: TH-TP, Humpolec,Školní 594. Jednotka SDH provedla pomoc s naložením spadlé stavební míchačky

z přívěsu, jelikož blokovala dopravu na komunikaci.

54 -  19.8. 14:24,: TH-TP, Humpolec,Spojovací. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla odstranění instalovaných n

orných stěn z přítoku k čističce ČOV.

55 -  20.8. 08:20,: TH-TP, Humpolec,Máchova, ryb Másilko. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla sběr

zachycených ropných produktů a odstranění instalovaných norných stěn z rybníka Másilko.

56 -  21.8. 18:34,: TH-TP, Humpolec, Dusilov. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla nouzovou dodávku vody

do napajedel pro koně v souvislosti se Zlatou podkovou.

57- 1.9 . 18:34,: POŽÁR, D1 70 km smer Praha,. Jednotka  SDH vyjela na D1 na požár zadního kola kamionu.

Jednotka nezasahovala.Byla v záloze na místě zásahu.

58-  1.9.  18:34,:  H-TP, Humpolec,. Monitoring řeky Želivky, hlásný profil Poříčí.

59 - 1.9   18:34,: POŽÁR, Horní Rápotice,. Jednotka prováděla likvidaci 6 balíků slámy pomocí 2 C proudů.

60 -  2.9. 17:00 : TH-TP, Humpolec,. Monitoring vodního toku řeky Želivky, hlásný profil Malá přehrada Vřesník.

61 -  3.9.  8:00,:  TH-TP, Humpolec,. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Rozkoš.

62 -  4.9.  13:20,:  TH-TP, Humpolec,. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Rozkoš.Asistence s CAS 25 při pálení klestu.

63 -  5.9.  8:02,:  TH-TP, Humpolec,. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Podhrad.

64 -  9.9.  12:57,:  TH-TP, Humpolec,5. května. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví pomocí MŘP.

65 -  15.9. 11:51,:  TH-TP, Humpolec, sil. I/34 směr Rozkoš. Odstranění nebezečných stavů. 3 dřevin, akutně hrozících pádemna vozovku a ohrožujícíc zdraví a majete občanů. Bylo provedeno skácení a odklizení 3 dřevin podle pokynů Ing. Kocmana ze ŽP ORP Humpolec. spolupráce s PS Humpolec. Zajištěna celková uzávěrka a odkoln dopravy policií po dobu prací cca 4,5 hodiny.

66 -  17.9.  8:15,:  TH-TP, Humpolec,V cípku. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujícího roje vos v rod. domku.

67 -  17.9.  18:18, TH-TP, Humpolec,Komorovice. Mytí znečištěné komunikace.CAS32.

68 -  25.9.  8:01,:  TH-TP, Humpolec,Podhrad. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Podhrad.

69 -  25.9.  12:14:  TH-TP, Humpolec,Hradská. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Podhrad.

70 -  25.9.  14:47:  TH-TP, Humpolec,Dusilov. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Podhrad.

71 -  25.9.  15:01,:  TH-TP, Humpolec,Podhrad. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace stromu přes cestu v lesoparku Rozkoš.

72 -  27.9.  8:41,:  TH-TP, Humpolec,Kompostárna Dvorek. čerpání 3 zatopených záchytných jímek na vodu o objemech 60,30                                 a 15 m/3 vody. CAS 25 a CAS 32

73 -  29.9.  10:11,:  TH-TP, Monitoring.Želiv,. Monitoring vodního toku řeky Želivky, Likality Kletečná, Želiv, Sedlice.

74 -  1.10.  19:33,:  UNL-jiné, Humpolec,Zichpil. Odstranění vylité penetrační barvy 3x10 kg na vozovce a na chodníku u hřbitova.

75 -  2.10.  8:08,:  TH-TP, Humpolec,. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v lesoparku Podhrad.

76 -  2.10.  11:16,:  TH-TP, Humpolec,. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace stromu přes komunikaci v lesoparku Podhrad

77 -  2.10.  12:29,:  TH-TP, Humpolec,Pelhřimovská 507. Odstranění nebezečných stavů. Likvidace ohrožujících větví v ulici Pelhřimovská. Větve zasahující do komunikace a hrozící pádem na zem.

78 -  8.10 . TH-TP, Humpolec,Vilémov, Dovoz vody na AMK.

79 - 16.10. 08:05: TH-TP, Humpolec , Podhrad.Odstranění nebezpečných větví a kmenů zasahujících do chodníků v lesoparku.

80 - 16.10. 10:38,: TH-TP, Humpolec,Světlice. Jednotka SDH Humpolec provedla dovoz vody a vyčištění požární nádrže.

81 - 17.10. 13:30,: TH-TP, Humpolec,Světlice. Jednotka SDH Humpolec provedla dovoz vody do  požární nádrže v obci.

82 - 28.10.,14:15.: TH-TP, Humpolec směr Pelhřimov, I/34, Odstranění kmeme stromu zasahujícího do vozovky pomocí motor. pily.

83 - 30.10. 09:18.: POŽÁR, Humpolec, Jihlavská, BENARD. Jednotka vyjela na požár sladové půdy hlášený čidlem EPS. Na místě zjištěno, že šlo o prověřovací cvičení jednotek PO. Na místě celý 1. stupeň, tzn, včetně JSDH Kejžlice.

84 -

85 -

86 -

87 -

88 - 25.11. 16:27.:  DN, D1 101,5 km smer Brno, Hromadná DN několika NA. Jednotka byla v pohotovosti na stanici Humpolec z důvodu dlouhodobého zásahu PS Humpolec u hromadné DN na D1.

89 - 30.11. 12:15.: TH-TP, Čerpání vody. Jiřice PPL.: Odčerpání 18 m/3 vody ze zatopení a zamrzlé požární nádrže pomocí plovoucího čerpadla.

30112010543.jpg (normální) 30112010542.jpg (normální)

90 - 3.12., 19:05,: TH-TP, ZÁHOŘÍ,sil.  I/34, odstranění stromu nahnoiutého nebezpečně nad vozovkou pomocí motorové pily.

91 - 5.12., 13:00,: TH-ostatní, Humpolec, Horní náměstí, Monitoring ohňů na náměstí. Dohled.Asistence.DA 12 .

92 - 11.12, 08:50,: POŽÁR, Čejov. Likvidace požáru v mezistropí novostavby, evakuace materiálu z půdy, rozebírání konstrukcí.

93 - 13.12, 18:52,: TH-TP, Humpolec, BILLA, Odstraňování nebezpečných rampouchů u objektu prodejny.

94 - 13.12, 20:56,: TH-TP, Humpolec, Pelhřimovská I/34, Odstranění nebezpečně nakloněného stromu přes komunikaci, řízení dopravy.

95 - 16.12. 20:00,: TH-TP, Humpolec, Odstranění nebezpečně nakloněného kmenu smrku do vozovky.

96 - 17.12. 11:21, TH- TP, Jiřice, PPL, Odstranění nebezpečných rampouchů nad chodníkem pro zaměstnance.

97 - 17.12. 11:58, TH-TP, Jiřice silnice směr Speřice, Odstranění nebezpečně nakloněného kmenu smrku do vozovky.

98 - 17.12. 12:41,TH-TP, Humpolec, Hradská ul. 280, Odstranění nebezpečných rampouchů nad chodníky z fy PROFIL

99 - 17.12. 13:03, TH-TP, Rozkoš směr Skala, Odstranění nebezpečně nakloněného kmene do vozovky.

100 - 17.12. 13:47, TH-TP, Humpolec, Hálkova 422: Odstranění sněhu ze zatíženého přístřešku pergoly hrozící zřícením.

101 - 18.12, 10:38, TH-TP? Komorovice směr Bystrá, Odstranění nebezpečně nakloněného stromu do vozovky.

DSC02340.jpg (normální)

A takto to vypadá ve skutečnosti. Vondráček Milan a Husqvarna XP v akci u Komorovic.

102 - 18.12, 11:57, TH-TP, Hněvkovice, Odstranění stromu blokujícího komunikaci pomocí motorové pily.

103 - 18.12., 14:45, TH-TP, Humpolec, Světlický Dvůr, Zajištění střechy hrozící pádem, odstraňování sněhu ze střechy.

104 - 19.12., 16:33, TH-TP, Humpolec, BILLA, Odstraňování nebezpečných rampouchů ze střechy.

105 - 20.12, 19:45, DN D1 83,5 km smer Praha. Jednotka prováděla zálohu na stanici v počtu 4 členů.

106 - 30.12, 17:00, TH-TP, Komorovice směr Bystrá . Odstranění nebezpečně nakloněného stromu do vozovky pomocí motorové pily. CAS 25 1+3

 

 

Vážení kolegové, přátelé a kamarádi, děkuji Vám za skvělou spolupráci v roce 2010 a přeju Vám zejména hodně štěstí a zdraví při zdolávání požárů a technických zásahů, klid  a pohodu  v roce 2011.      Krejčí Pavel.

 

Vysvětlivky:  Třídění událostí dle Statistického sledování událostí

TH-TP - Technická havírie-technická pomoc /většina technickách zásahů/

TH-ost. - Technická havárie - ostatní /monitoring, pomoc se snesením ZZS/

Technol. pomoc - technologická pomoc /náhrada nefunkční technologie/

UNL-ropné - Únik nebezpečných látek ropného původu

UNL - jiné - Únik látek jiného původu než ropného

PO - požár