Zásahy JPO SDH Humpolec kategorie JPO III/2   v roce 2010:

1 - 18.1.10, TH-TP: 12:46, Humpolec, Hálkova, Cukrárna Jitřenka. Odstranění ledových rampouchů. Jednotka provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče odstranění ohrožujících rampouchů ze střechy cukrárny nad chodníkem.

2 - 18.1.10, TH-TP: 13:32, Humpolec, Na kasárnách 1632, BILLA a.s. Odstranění ledových rampouchů. Jednotka provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče odstranění ohrožujících rampouchů ze střechy obchodního domu nad chodníkem.

3 - 19.1.-  20.1.10, TH-TP: Humpolec, CTP Park, hala VALEO .: Odlehčování střešní konstrukce haly VALEO 12 000 m/2 pomocí lopat a frézy.

4 - 21.1 - 23.1.10, TH-TP, Humpolec CTP Park, Hala H2  BJS International, 7047 m/2. Odlehčování střešní konstrukce haly H2  pomocí lopat a frézy. Očištění kanalizačních vpustí. Shazování sněhu.

5 - 2.2.2010, 14:22:TH-TP, Humpolec , Vilová 1600, Zimní stadion .Odlehčování střešní konstrukce haly  pomocí lopat a shrnovadel. Shazování sněhu.  Účast: 1+12

6 - 3.2.2010, 09:15,  TH-TP, Humpolec Billa Humpolec, Na kasárnách 1632, Odstranění ledových rampouchů. Jednotka dobrovolných hasičů z Humpolce provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče odstranění ohrožujících rampouchů ze střechy obchodního domu nad chodníkem a rovněž u cukrárny Jitřenka v místech odkud chodí lidé od autobusů. Účast 1+2.

7 - 3.2.2010, 09:15,  TH-TP, 14:35, Humpolec, Nádražní ul. DH-90. Odstranění ledových rampouchů. Jednotka dobrovolných hasičů z Humpolce provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče a seker odstranění ohrožujících rampouchů a odsekání ledových převisů z okapů nad chodníky a komunikací podél objektů fy DH-90 v nádražní ulici u vlakového nádraží.

8 - 13.2.2010, 10:00,  TH-TP, Humpolec, Hálkova 102, Restaurace Kozlovna Na Baronce. Odstranění ledových rampouchů. Jednotka dobrovolných hasičů z Humpolce provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče a seker odstranění ohrožujících rampouchů a odsekání 30 cm ledových převisů z okapů nad chodníky podél Restaurace Kozlovna Na Baronce.

9 - 15.2.2010, 14:55,  TH-TP, Humpolec, Příčná 311, Restaurace Na Lázni, Odstranění ledových rampouchů. Jednotka dobrovolných hasičů z Humpolce provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče a seker odstranění ohrožujících rampouchů a odsekání ohrožujících 40 cm ledových převisů z okapů nad chodníky podél Restaurace Na Lázni.

10 - 16.2.2010, 14:51,  TH-TP, Humpolec, Masarykova 739, Bar TROPIKO a CK Hliník ,  Odstranění ledových rampouchů. Jednotka dobrovolných hasičů z Humpolce provedla pomocí trhacího háku a teleskopické tyče a seker odstranění ohrožujících rampouchů a odsekání ledových převisů z okapů nad chodníky podél Restaurace Kozlovna Na Baronce.

11 - 27.2. 2010, 07:28, TH-TP, Humpolec, U nemocnice, měst. pam. rezervace Zichpil, Prořezání větví  stromu ohrožujícího střechu chráněného domu městské památkové rezervace. Jednotka SDH zajišťovala větve lany,  stahovala je stranou, odstraňovala dřevní hmotu blokující komunikaci k nemocnici.

12 - 27.2. 2010, 11:59 TH-ostatní, Kletečná, Sedlice, Želiv. Monitoring vodního toku řeky Želivky. Kontrola toku, propostnosti, Kontrolou nebyly shledány žádné závady ani překážky blokující vodní tok.

13 - 3.3. 2010, TH-TP: Humpolec, Zichpil. Odstranění stromu hrozícího pádem na střechu objektu městské památkové rezervace. Jednotka provedla rozřezání stromu o průměru cca 1,5 m a odklizení větví a částí kmene mimo komunikaci. Úklid vozovky.

14 - 13.3.2010, TH-TP: Krasoňov. Rekr. oblast u Tuksy. Odstranění dvou bříz hrozících pádem na střechu chaty v rekreační oblasti Tuksa. Jednotka provedla prořez větví a kmene stromů pomocí motorové pily. Úklid dřevní hmoty mimo komunikaci.

15 - 19.3.2010, PO - Humpolec, Hradská, PROFIL s.r.o.: Požár stříkací linky v truhlárně v I. NP. Jednalo se o prověřovací cvičení, jednotka provedla zásah 1 C proudem po schodech do prostoru stříkací linky, provedla ošetření nalezené osoby se zlomeninou nohy, vynesla a ochladila 10 kg. PB lahev a provedla vypnutí plynu a elektřiny v objektu. Zaměstnanci firmy si vyzkoušeli ohlášení požáru na linku 112 a evakuaci objektu. Účast 14 členů SDH.  Foto viz fotogalerie v hlavním menu.

16 - 19.3. 2010, Planý poplach, Humpolec, 5.května, BERNARD pivovar. Požár hlášený EPS na PCO KOPIS.  Jednotka vyjela společně s PS Humpolec na hlášený požár. Průzkumem zjištěno, že jde o planý poplach, na místě pracovní četa, která svojí činností nechtíc spustila signalizaci čidla EPS.

17 - 26.3. 2010, TH-TP, Humpolec - Lnářská, LION. Jednotka SDH provedla mytí komunikace od nečistot po stavebních pracech od křižovatky Hálkova/Lnářská až po rybník Cihelna.

18 - 31.3.2010, 19:03, TH-TP, Humpolec, Hálkova, rybník Cihelna. Odstranění dvou rozjetých kachen z vozovky poblíž rybníka cihelna. Jednotka uložila  torza kachen do igelitového pytle a odvezla po dohodě k likvidaci na městskou skládku Humpolec.

19 - 16.4., 16:04:  TH-TP, Humpolec, Rozkoš. Dovoz vody. Jednotka provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hrad Orlík.


20 - 16.4., 17:48: TH-TP, Humpolec, Komorovice. Mytí komunikace. Jednotka SDH provedla omytí  nesjízdné komunikace od nánosů bahna pomocí stříkací lišty.

21 - 17.4 - 17:48: TH-TP, Humpolec, HRANIPEX,  Mytí komunikace. Jednotka SDH provedla omytí  nesjízdné komunikace od nánosů bahna pomocí stříkací lišty z CAS 32.

22 - 22.4 - 15:02, TH-TP: Humpolec, Lužická. Odstranění  dvou spadlých smrků a prořez dvou dalších.

23 - 18:02, TH-TP: Velký Rybník: Mytí znečištěné komunikace v obci .

24 - 28.4 - 16:48: POŽÁR, Jiřice, Požár trávy a dřeva. Jednotka SDH provedla hašení dřevního odpadu a hromady kůry a kompostu pomocí 1 vodního C proudu z CAS25. Spolupráce s PS Humpolec, která zasahovala rovněž 1 C proudem na hranici uskladněné dřevní kulatiny.

25 - 7.5. 15:58, : TH-TP, Humpolec, Rašínova 187: Tlakování a čištění kanalizace Jednotka SDH Humpolec provedla pomocí dvou C proudů a speciálních proudnic pročištění kanalizace na dvoře řeznictví pana Chocholy.

26 - 11.5. 19:46, : TH-TP, Komorovice 97, HRANIPEX: Doplnění vody do technologie výroby. Jednotka SDH Humpolec provedla doplnění vody do technologie výroby aby se zamezilo dalším škodám vzhledem k výpadku vody ve firmě.

27 - 20.5. 08:52,: TH-TP, Humpolec, Lnářská, Mytí komunikace. Jednotka provedla oplach komunikace od bahna a nečistot v délce po křižovatku Hálkova. Spotřebováno 6000 l vody.

28 - 25.5. 07:57: TH-TP:  Čejov, Mytí komunikace. Jednotka provedla mytí komunikace v obci Čejov po přívalových deštích pomocí mycí lišty na CAS 32. Vozovka byla pokryta silnými nánosy bahna po nvčerejších deštích.Spotřebováno 18 000 l vody.

29 - 25.5. 14:52,: TH-TP, Humpolec, Lnářská, Mytí komunikace. Jednotka provedla oplach komunikace od bahna a nečistot od stavbeních strojů v délce po křižovatku Hálkova. Spotřebováno 12000 l vody.
30 - 28.5. 14:51,: TH-TP, Humpolec, Palackého 491. Jednotka provedla  odstranění větví, které hrozily pádem na místa ,kde si hrajou děti, na přístřešek a garáž. Jednotka odřezané větve jistila lany. Použita ruční pilka a motorová pila.

31 - 2.6. 14:38,: TH-TP, Humpolec, Palackého 892, Čerpání vody. Jednotka prováděla odčerpávání vody ze dvou RD, kanalizační šachty v silnici a jímky pod domem pomocí PS12, plovoucího čerpadla a kalového čerpadla. Zásah ukončen v 19:38.

32 - 28.5. 14:51,: TH-TP, Humpolec, Palackého, Čerpání vody. Jednotka převzala místo události od PS Humpolec a provedla  odčerpání vody z kanalizační šachty, aby mohla být provedena oprava kanalizace firmou VODAK Humpolec.

33 - 28.5. 14:51,: TH-TP, Humpolec, Lnářská, Mytí komunikace. Jednotka provedla dvakrát oplach komunikace od bahna a nečistot po přívalových deštích v délce po křižovatku Hálkova. Spotřebováno 6000 l vody.

34 - 6.6. 14:51,: DN -  Humpolec, Okružní / Hálkova. Jednotka zasahovala u dopravní nehody 2 OA na křižovatce společně s PS Humpolec, PČR a ZZS. Po průzkumu jednotka ohlásila DN na KOPIS a po příjezdu PS Humpolec řídila dopravu, zajišťovala místo nehody a řídila se pokyny VZ.

35 - 15.6. 15:15: Planý poplach. Humpolec, Jednotka SDH vyjela společně s PS Humpolec na hlášený požár v kuchyni v panelákovém bytě v 1.patře, Průzkumem zjištěno, že šlo o zlomyslně volání malého děcka, které se zmocnilo mobilu. .  Jednalo se o planý poplach.

36 - 16.6. 16:56: POŽÁR: Jiřice, obchod JEDNOTA. Požár skladu. Jednotka SDH Humpolec vyjela na hlášený požár skladu Jednoty v Jiřicích. Na místě již zasahovala PS Humpolec.Jednalo se o požár ve skladku o rozměrech 2 x 4 m. Likvidace požáru  probíhala i v mezistropí, bylo nutno sejmout dřevěný podhled a VT vodním prodem jej likvidovat.

37 - 29.6., 12:15:  TH-TP, Humpolec, Rozkoš. Dovoz vody. Jednotka provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hrad Orlík.

38 - 30.6. 14:38,: TH-TP, Humpolec, CTP Park, Mytí komunikace. Jednotka provedla dvakrát oplach komunikace od bahna a nečistot po přívalových deštích . Spotřebováno 6000 l vody.

39 -  9.7. 15:15,: TH-TP, Humpolec, Dusilov, statek. Nouzový dovoz vody. Jednotka provedla nouzový dovoz vody pro potřeby školního statku /koňské závodiště/.

40 - 9.7. 22:04: POŽÁR: Humpolec, Jihlavská, požár trávy v lese. Jednotka SDH Humpolec vyjela na hlášený požár lesa. Na místě již zasahovala PS Humpolec.Jednalo se o požár na okreji lesa  o rozměrech 1x m. Likvidaci požáru provedla jednotka HZS a jednotka SDH byla jako záloha na místě zásahu.

41 -  11.7. 13:42,: TH-TP,Humpolec, Dusilov. Jednotka provedla nouzový dovoz vody pro potřeby školního statku /koňské závodiště/.

42 -  16.7. 16:15,: TH-TP, Humpolec, Dusilov, Jednotka provedla nouzový dovoz vody pro potřeby školního statku /koňské závodiště/.

43 -  11.7. 19:57,: TH-TP, Humpolec, Dusilov. Jednotka provedla dovoz vody do koňského napajedla.

44 -  18.7. 17:00: TH-TP, Humpolec, Hálkova, Cihelna. Odstranění stromu přes komunikaci. Jednotka SDH provedla odstranění stromu spadlého přes komunikaci u rybníka Cihelna .

45 -  4.8. 15:43 TH-TP, Kletečná, Strom přes komunikaci. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla odstranění stromu spadlého přes komunikaci za obcí Kletečná a poklizení zbytků stromu mimo komunikaci.

46 -  9.8. 18:57 POŽÁR, Humpolec, Rozkoš, Restaurace . Jednotka SDH byla společně s HZS PS Humpolec a SDH Kejžlice povolána k požáru na elektroinstalaci v restauraci na Rozkoši. Jednalo se o kouř z rozvodné krabice vzduchotechniky. Požár byl likvidován před naším příjezdem.

47 - 17.8. 18:22: UNL-ropné, : Humpolec, Kamarytova, Pražská, Okružní. Likvidace naftové skvrny vedoucí od ulice Čejovská až po kruhový objezd na okružní. Spolupráce s HZS PS Humpolec.

48 -  17.8. 20:40 UNL-ropné, Čejov směr Kejžlice, nafta na  komunikaci. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla likvidaci naftové skvrny táhnoucí se od Kejžlice až po Čejov pomocí sorbentů. Spolupráce s |SUS Pelhřimov.

49 -  17.8. 21:29 TH-TP, Humpolec, Okružní, mytí komunikaci. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla omytí komunikace pomocí lišty z CAS 32 T 148 po likvidaci ropných produktů na silnici.

50 -  18.8. 08:20 TH-TP, Humpolec,. Jednotka našich dobrovolných hasičů provedla odstranění instalovaných norných stěn z potokatěn z potoka na Dusilově