Výjezdy JPO SDH Humpolec kategorie JPO III/2  rok 2012:LEDEN 2012:

1 - 9.1.   POŽÁR, Koberovice, Lohenice 21, Požár odpadu v kotelně, vypadlá trubka od kamen. Jednotka    

               ponechána v záloze na stanici.

2 - 13.1.  TH-TP, Humpolec, Rašínova ul., Tlakování a pročištění kanalizce a okapových svodů. CAS 32 T 148


ÚNOR 2012:

3 -  5.2.   05:07,  POŽÁR, Kejžlice, požár zemědělské usedlosti.

4 - 11.2  08:46, Planý poplach, Humpolec, Na rybníčku 1325, 3 patro, kouř z okna, jednalo se o páru při větrání  

               bytu.

5 - 14.2. 16:52,  POŽÁR, Jiřice , Restaurace pod lípou. Požár přístřešku na dříví, uskladněného dřeva a podbití

               budovy hospody.Evakuace materiálu, vynášení dřeva, dohašovací práce.

6 - 15.2., 12:25, DN, 97 km D1, Dovoz humanitární pomoci, 20 ks dek a teplé nápoje. DA12 Avia

7 - 17.2., 13:49, TH-TP,Humpolec, Vilová 1660, Odlehčová střešní konstrukce budovy zimního stadionu, 7   

                 členů SDH, Spolupráce s PS  Humpolec, AZ 30 IFA, DA 12 Avia.

 


 

BŘEZEN  2012:

8 - 25.3. 16:21, Planý poplach. Koberovice, 72 km.D1.  Jednotka vyjela na hlášený požár lesa. Jednalo se o

              planý poplach. Spolupráce s SDH Hořice.

9 - 27.3.15:37, TH-TP, Humpolec, Rozkoš. mytí komunikace. Jednotka vyjela na omytí nesjízdné komunikaci v

              m.č. Rozkoš, kde provedla omytí vozovky 1 proudem C od bláta a nečistot.  CAS 32 1+3.

10 - 31.3. 15:25. TH-ostatní, Humpolec, Dusilov. Monitoring vodních zdrojů. Jednotka provedla monitoring

              zařízení požární ochrany-plnících míst na rybárně převzala od pana Volavky klíče od nouzového

              plnícího místa ČRS na rybárně z důvodu nefunkčnosti plnících míst Cihelna a Dusilov. CAS 25. 1+3


DUBEN  2012:

11 - 3.4. 18:00, TH-TP, Humpolec, Okružní. Odstranění stromu hrozícího pádem na chatu na žádost MěÚ

              Humpolec pana Kocmana. DA 12 AVia. MŘP Stihl.

12 - 15.4. 18:54, TH-TP, Humpolec, Vilémov. Mytí znečištěné komunikace po autokrosových závodech.

13 -  17.4., 15:21, TH-TP,Humpolec, Okružní.Olej na silnici. Jednotka SDH prováděla na pokyn VZ zametání  

               sorbentu z vozovku a následný odvoz do fy PRETOL v Humpolci. Jednalo se o olej z prasklé

               hydraulické hadice návěsu.

14 - 28.4. 08:33, TH-TP, Humpolec , Podhrad 286, Čerpání studny. Jednotka SDH provedla odčerpání vody ze  

               studny, její vypláchnutí proudem C a další následné vyčerpání pomocí proudového čerpadla. CAS

               32, DA12 


KVĚTEN 2012:

15 - 1.5., 09:52, POŽÁR: Rozkoš, Brancourov,Požár lesní hrabanky. Likvidace požáru trávy a lesní hrabanky na  

              ploše  2x2m v chatové oblasti Brancourov.Likvidace provedena vodním proudem C. Beze škody.

16 - 1.5., 17:22, POŽÁR: Rozkoš, směr Čejov. Požár lesní hrabanky poblíž čarodějnického ohně na ploše cca    

               2x2 m.Použit 1 proud C a jednoduché hasební prostředky. CAS 25

17 - 3.5.,11:04, TH-Technologická pomoc, Humpolec, Hálkova 422, Dohašování.  Jednotka \SDH byla

             požádána o dohašení doutnajícího dřevěného uhlí ve dvou ocelových kontejnerech po předchozím            

             požáru. Jednotka provedla prolití a rozhrabání odpadu pomocí kopáčů a zkrápění 1 proudem C v    

             dýchací technice.

18 - 

19 - 3.5., 18:29,TH-TP, Čerpání vody, Mladé Bříště 15, 26. Jednotka SDH provedla odčerpání 2 sklepů plných  

               vody pomocí CAS 25, a plovoucího čerpadla Macximum po přívalovém dešti. CAS 25

20 - 3.5., 20:11, Humpolec, Pelhřimovská 988, TH-TP, ˇProplach odtok potrubí.  Jednotka provedla proplach

                ucpaného odtokového betonového potrubí a pomocí ručního nářadí, uvolnění travou zarostlého

                přírodního koryta a umožnila odtok vody po přívalovém dešti.

21 - 8.5., 16:40, TH-TP, Humpolec, D1 90 km smer Praha. Jednalo se o odchyt 5 ovcí, které unikly na D1 z

               vozíku do  volné přírody a byl tímto ohrožen bezpečný provoz na D1. Členové jednotky odchytávali

                jednotlivé ovečky a předávali zpět do vozíku..

22 - 12.5., 18:30, POŽÁR, Želiv 304, Likvidace požáru v kuchyni RD v Želivě.

23 -  31.5. 20:48. TH-TP, Dubí, Jednalo se o odchyt 8 kusů jalovic, které se potulovaly bez dozoru mezi obcemi Zdislavice, Dubí a Skala. JSDH Humpolec, JSDH Herálec, HZS PS Humpolec.

 


ČERVEN 2012:

 

24 - 11.6., 20:12 TH-TP, Kletečná, Jednotka SDH vyjela do obce Kletečná , kde pomáhala s pytlováním a přípravou protipovodňových opatření cca do 22 hod. Dále jednotky Kejžlice, Kletečná a Humpolec pokračovaly ráno 12.6. od 06:30 v přípravách na vyrozumění obyvatel podél vodního toku, pokračovayl v pytlování a rozvozu pytlů ke stavením podél vodního toku.   Všechny opatřenáí byly v souvislosti s poškozenou hrází rybníka Horní Kladiny u Zachotína. 

25 - 23.6., TH-TP, Humpolec, Vystrkov, Jednotka vyleja na hlášený požár kamionu na odpočívadle ČS Benzina. Průzkumem profesionální jednotky bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu na vozidle a že se nejedná o požár. Jednotka SDH Humpolec zůstala proto v záloze na vlastní stanici. 

 


ČERVENEC 2012:

26 - 1.7. 12:00, TH-TP, Spolupráce se složkami IZS, Plačkov, rybn. Pařezitý, hledání pohřešované osoby ukrajinské národnosti. v  ryb. Pařezáč a i v jeho okolí.

27 - 7.7., 20:08, TH-TP, Humpolec, Odstranění větve blokující komunikaci.

28 - 8.7., 17:54, TH-TP,: Kletečná . Jednotka provedla odklizení a rozřezání stromu blokujícího komunikaci.

29 - 10.7., 19:42, TH-TP.: Humpolec, Pražská, Mytí nesjízdné komunikace.

30 - 19.7., 23|:45, POŽÁR: Humpolec, CTP Park, fa BJS, požár filtru v odsávání. Odvětrání.

31 - 20.7., 21:52, TH-TP, Humpolec, 5. května, Pivovar Bernard, Odvětrání prostor po uniku páry.

32 -21.7., 17:37- TH-TP, Humpolec, Okružní, Likvidace úniku vyteklého pivovarského mláta z vozu za traktorem

33 - 22.7., 12:24: TH-TP, Humpolec, Hadina, Odstranění kmene stromu blokujícího vozovku.

34 - 25.7., 17:04, DN, HB, Skala, Jednotka SDH provedla dovoz robentu potřebných na likvidaci události.

35 - 26.7., 22:17, TH-TP, Světlice, Hledání pohřešované osoby z obce Světlice, Osoba nalezena PCR.


 SRPEN 2012

36 - 19.8., 18:31, POŽÁR, Senožaty. m.č. Otavožaty. Požár kolny a podkroví RD. Dva členové SDH zasahovali na místě události a ostatní členové jednotky vykonávali pohotovost na vlastní stanici do příjezdu PS Humpolec jako záloha pro případný další zásah v Humpolci.

 


 ZÁŘÍ  2012

37 - 11.9., 18:31, TH-TP, Humpolec, Havlíčkovo náměstí. Jednotka SDH provedla odstranění cizí kočky z balkonu v panelovém bytě, kde žila paní -alergická na zvířata. Kočku předali hasiči ve zdraví majitelce sousedního bytu.

 


ŘÍJEN 2012:

38 - 1.10., 08:45 TH-TP, Humpolec, Rozkoš, Mytí silně znečištěné komunikace. CAS 32 T 148.


LISTOPAD  2012:

39 - 2.11. TH-TP, Humpolec, Pražská. Mytí nesjízdné komunikace od bláta, CAS 32.

40 - 6.11. TH-TP, Humpolec, Vystrkov, Mytí znečištěné komunikace mezi rodinými domky. CAS 32

41 -

42 -

 


 P|ROSINEC  2012:

 


 

 

                      Foto: Na dvoře Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. r.2010

 


 

Vysvětlivky:  Třídění událostí dle Statistického sledování událostí /SSU/

 

TH-TP - Technická havírie-technická pomoc /většina technických zásahů/

TH-ost. - Technická havárie - ostatní /monitoring, pomoc se snesením ZZS/

Technol. pomoc - technologická pomoc /náhrada nefunkční technologie, dohašování odpadu na hromadách, proplach linek apod./

UNL-ropné - Únik nebezpečných látek ropného původu

UNL - jiné - Únik látek jiného původu než ropného /rtuť, atd/

PO - požár

DN - Dopravní nehoda

PP - Planý polach - událost se nepotvrdila, nenalezena