Výjezdy JPO SDH Humpolec kategorie JPO III/2  rok 2013:LEDEN 2013:

 1- 1.1. 00:57, POŽÁR, Humpolec, Na rybníčku 1314, 6 patro. Požár krabic s cukrovím od    

              zatoulané světlice. Bez zranění, škoda požárem 10 tis. Kč.

2- 25.1., 07:35, POŽÁR, Čejov 166, požár topidla v prostorách dílny ve starém ZD Čejov.

 

ÚNOR 2013:

3- 10.2., 17:31, TH-TP, Humpolec, Pelhřimovská, I/34, Odstranění kmene stromu hrozícího    

             pádem na lampu veřejného osvětlení, Jednotka provedla odstranění pomocí pily.

4- 24.2. 13:00, TH-TP, Humpolec, rybník Dvorák, provzdušňování rybníka pro ČRS

 BŘEZEN 2013:

5 -  2.3., 13:58, TH-TP, Humpolec, Podhrad, Odstranění nebezpečného stromu v lesoparku Podhrad na

                         žádost MěÚ.

6 -  9.3., 06:34, TH-TP, Humpolec, Jindráčkové, Odstranění dvou lip hrozících páden na házenkářské

                        hřiště a chodníky.

7 - 11.3., 09:00, TH-TP,Humpolec, Jihlavská, Odstranění nebezpečného stromu.

8 - 11.3., 16:17, TH-TP,Humpolec, Rozkoš. Odtažení nepojízdného vozidla Praga V3S na tyči.

9 - 16. 3., 19:25, Požár, Humpolec, Jihlavská, božár boudy bezdomovce.

10- 29.3., 21:59, Planý poplach, Humpolec, Na rybníčku 1320, Kouř na chodbě, připálené potraviny.

DUBEN 2013:

11- 16.4. 08:30, TH-TP, Humpolec, Lnářská, Mytí znečištěné komunikace, dovoz vody. T 148.

12- 18.4., 18:52, Požár, Proseč, Požár lesní hrabanky.

13- 24.3., 12:10, TH-TP, Humpolec, Emericha Dítě, Mytí znečištěné komunikace. T 148 CAS 32

14- 25.4., 15:54, TH-TP, Humpolec, Hálkova, Odstranění nebezpečně nalomeného stromu ve školní            

                          zahradě.

15- 28.4., 12:57, TH-TP, Humpolec, Rozkoš, Tlakování kanalizace a dovoz vody, T 148.

KVĚTEN  2013:

16- 18.5. 13:18, Humpolec, Rozkoš, hrad Orlík, dovoz vody do rezvoáru hradu Orlík. T 148 CAS 32

17-19.5. 13:00, Technolog. pomoc. Humpolec, Školní statek, dálková doprava vody hadicemi a doplnění

               rezervoáru vody. Hadicový přávěs, 4 x "B" vedení po 10 hadicích. Doplněno cca 530 m/3 vody.

ČERVEN  2013:

18 - 2.6. 03:40 POŽÁR: Bolechov 7, požár krovu a střešní konstrukce RD po úderu bleskem, škoda 10 

                      tis. Uchráněno 3,5 mil. Kč 

19 - 2.6. 09:34 TH-TP, Praha, Zbraslav, Holešovice. Stavba protipovodňových zábran. 2 členové SDH

                       Humpolec, 1 člen SDH Hněvkovice, 1 ćlen SDH Źeliv a další z kraje Vysočina.  

20- 2.6.  09:31 TH-TP, Sedlice, Odstranění stromu blokujícího komunikaci Kletečná směr Sedlice.

21 - 2.6. 11:30 TH-ostatní, Monitoring vodoteče, Kletečná, odstranění větví a nečistot z řeky. SDH

                      Humpolec a SDH Kletečná. 

22 - 6.6., 15:37,  TH-TP, Humpolec, 5. května. tlakování a čištění kanalizace.

23 - 9.6., 21:37, TH-TP, Humpolec, Pelhřimovská 1662, čerpání vody, čištění kanaliz, vpustí, stavba

                         ochranné hráze.

24 - 9.6., 21:49, TH-TP, Humpolec, Hybešova 1145, Zatopená křižovatka, uvězněná vozidla, řízení

                         dopravy, průzkum, spolupríce s PS Humpolec.

25 - 9.6., 21:56, TH-TP, Humpolec, Okružní, Zatopená křižovatka, vytažení OA Škoda Felicia z vody,

                         řidička odjela po vlastní ose. Bez zranění

26 - 9.6.., 22:03, TH-TP, Humpolec, Pražská, Zatopená silnice, vyproštění vozidel, naszení deklů na

                          kanalizaci, uvolnění kanalizačních vpustí.

27 - 9.6., 22:12, TH-TP, Humpolec, Husova, zatopená silnice, monitoring, uvolnění kanalizačních vpustí

28 - 9.6., 22:16, TH-TP, Humpolec, Kamarytova 161, Zatopená silnice, uvolnění kanalizačních vpustí.

29 - 9.6., 22:18, TH-TP, Humpolec, Spojovací ul, Zatopená silnice, uvolnění kanalizačních vpustí.

30 - 9.6., 22:27, TH-TP, Humpolec, Masarykova, Auto Racek, uvolnění kanalizačních vpustí, zajištění

                        odtoku vody.

31 - 9.6., 22:32, TH-TP, Humpolec, CTP park, hala H7 BJS, hala CTP, čerpání vody, uvolnění  

                         kanalizačních vpustí, odvod vody. Spolupráce s SDH Hněvkovice.

32 - 10.6.16:09, TH-TP, Humpolec, Pelhřimovská  ul, čištění kanalizace, uvolnění odtoku vody.

33 - 17.6. 16:50, TH-TP, Čejov, čištění kanalizace, uvolnění odtoku vody.

34 - 20.6., 14:58, TH-TP, Vilémov, tlakování kanalizace.

35 - 23.6., 10:34, TH-TP, Plačkov, provzdušňování rybníka na návsi. zabránění uhynu ryb.

36 - 23.6., 17:24, TH-TP, Humpolec, Školní 595, Stržení nebezpečně vyčnívající větve u školní zahrady 

37 - 24.6., 12:38, DN, D1 72 81 km, kontrola palopu, zajištění úniku provozních kapalin z NA Mercedes

38 - 25.6., 10:14, TH-TP., Humpolec, Pelhřimovská 1662, čerpání vody, čištění kanaliz. vpustí, stavba

                           protipovodňové provizorní stěny.

39 - 25.6., 14:46, TH-TP, Humpolec, Rozkoš, odstranění nebezpečného stromu, spolupráce s PS

                          Humpolec a PČR. Uzavírka, likvidace dřevní hmoty.

ČERVENEC  2013:

40 - 4.7., 16:17, UNL ropné, D1 80 km smer Praha, Likvidace úniku nafty z proražené nádrže dodávky.

                        dovoz sorbentů z PS, aplikace, úklid, spolupráce s PS Humpolec.

41 -11.7.,16:15, TH-TP, Vilémov 12, Pročištění kanalizace, dovoz vody,

42 - 15.7.,19:16, TH-TP, Humpolec, Na rybníčku 1318, Vytažení klíčů z kanálizační šachty.

43 - 15.7., 20:05, Budíkov, TH-TP, Odstranění větve blokující vozovku.

44 -10.7., 10:35, Světlický dvorek , Odstranění nebezpečného roje sršnů v rekreačním domku.

     - 21.7.  TH-TP, Humpolec , Hálkova, Otevření dveří, rozlomení FABky a výměna vložky.

..... bude doplněno.

52 - 19.7, 23:57, TH-TP, Mladé Bříště, Záhoří, Odstranění několika stromů padlých přes komunikaci.

53 - 31.7., 13:21, TH-TP, Hálkova 950, Pročištění kanalizace.

54 - 31.7., 17:08, TH-TP, Humpolec,Vystrkov č.p. 82, Odstranění ohrožujícího roje vos.

SRPEN 2013:

55 - 4.8., 18:44, TH-TP, Humpolec směr Pelhřimov, Odstranění stromů a větví z vozovky směrem na PE.

56 - 4.8., 21:48, TH-TP, Humpolec, Na rybníčku 1315, Upevnění uvolněných plátů střechy paneláku.

57 - 4.8. 21:42, TH-TP, Humpolec, Jihlavská ul., Odstranění stromů přes komunikaci.

58 - 4.8. 21:48, TH-TP, Humpolec, Vilová, Utržená část střechy RD. Asistence, zajištění.

59 - 4.8. 21:50, TH-TP, Humpolec směr Velký Rybník, Odstranění stromů přes komunikaci.

60- 4.8 23:08, TH-TP, Humpolec, Pelhřimovská, Odstranění stromů , keřů větví a kmenů blokujících vozovku

....

ZÁŘÍ 2013:

86 - 1.9., 10:40, Humpolec, Rozkoš. Mytí znečištěné komunikace od bláta. T 148, mycí lišta.

87 - 6.9., 16:52, Humpolec. Pátrací akce po 2 nezletilých dětech. Dva kloučci byli nalezeni hlídkou policie Humpolec při rozdělování pátracích úseků. akce poté ukončena.

88 - 12.9., 12:36, Humpolec, Hálkova. Jednotka provedla odstranění zbytků přejeté kačeny u rybníka Cihelna poblíž dětského hřiště.

89 - 14.9. 12:05, Humpolec, Rašínova. Mytí znečištěné komunikace 1 proudem C a mycí lištou. T 148.

ŘÍJEN 2013:

90 - 8.10., 17:45, POŽÁR, Podivice, Požár lesní hrabanky na ploše 5x10 m v úvoze. Jednotka prováděla lokalizaci pomocí 1 C proudu společně s PS Humpolec. Nasazeny celkem 2 vodní proudy.

91 - 29.10. 13:47, POŽÁR, Vilémov 74, Požár dílny ve stodole u rodinného domku. JPO SDH Humpolec ponechána v záloze na místě zásahu. Pohotovost členů i na stanici.

LISTOPAD 2013:

92 - 21.11. 15:58, TH-TP, Únik ropných produktů, Humpolec Mírová 1245, Únik motorového oleje z osobního vozidla, svrna z 5 l oleje cca 2x2 m likvidována sorbentem Absodan.Použito 2 kg přípravku.

93- 23.11.08:01, TH-TP, Humpolec, Pražská. Odstranění nebezpečně nakloněného stromu hrozícího pádem na rodinný domek a dílnu. Jednotka provedla zajištění místa nehody a ve spolupráci s PS Humpolec provedla odstranění nebezpečných kmenů stromu.

94 - 

95 - 

96 -

97 -

98 - 

99- 

100-

PROSINEC 2013:Celkem 92 zásahů, 1 prověřovací cvičení a 1 mezikrajská výpomoc.