Zásahy JPO III/2   JSDH Humpolec za rok 2014:

 

1 - 2.1. Požár, Humpolec, 5. května 319,  Nemocnice Humpolec, požár na WC onkologického odd. Jednotka provedla průzkum, jitění zasahujících hasičů v dýchací technice, doplnování vody do cisterny HZS.

2 - 3.2. TH-TP, Humpolec, Jiřická 1383,  větrem stržená plechová střecha na řadovém domě. Jednotka asistovala podél celé stavy jako živá uzávěra a zajistila místo nehody.

3 - 1.3. TH-TP, Humpolec, Tyršovo náměstí 745, odstranění nebezpečných větví a kmenů stromů .

4 - 14.3.,TH-TP, Humpolec, Rozkoš, odstranění stromu přes komunikaci

5 - 29.3., TH-TP? Humpolec, Zichpil, Odstranění nebezpečných topolů ohrožujících chodce i vozidla v m.č. Zichpil u nemocnice. Zásah s motorovými pilami.

6 - 4.4. TH-TP, Humpolec Libická ul., odstranění hrozícího nebezpečí, mytí silně znečištěné komunikace, použití 2 proudů C.

7 - 22.4. TH-TP., Humpolec, Rozkoš 46, pročištění ucpané kanalizace, hrozilo zalití obytných prostor vodou, odčerpání, uvolnění kanalizace.

8 - 30.4. TH-TP, Humpolec, Centrel Trade Park 1571, CTP ředitelství. Mytí znečištěné komunikace, nebezpečí smyku a zranění chodců do CTP zony. Použití 1 proudu C.

9 - 18.5., TH-TP, Humpolec, Panskodomská 698, pročištění ucpané kanalizace, voda teče do obytných prostor, T 148, 2 členové JSDH.

10 - 23.5., TH-TP, Humpolec Rašínova, pročištění ucpané kanalizace po přívalovém dedšti, hrozilo zaplavení elektro rozvaděče a strojovny v řeznictví. T 148, 4 členové SDH.

11 - 28.5, TH-TP, Humpolec, Školní, Pročištění ucpané kanalizace, T 148 CAS, 3 čl. SDH

12 - 29.5., TH-TP, Komorovice, Mytí nesjízdné komunikace. T 148 , CAS 32, 3 členové SDH

13 - 6.6. TH-TP, Světlický Dvorek, Mytí znečištěné komunikace

14 - 15.6. TH-TP, Čejov, Pročištění kanalizace v obci.

15 - 23.6. PO, Holušice, Požár skládky odpadu, T 148 likvidace 1x C proudem

16 - 9.7. TH-TP, Humpolec, Dusilov 384. Pročištění kanalizace

17 - 13.7. TH-TP, Humpolec, Rozkoš, pročištění kanalizace po přívalových deštích

18 - 16.7. TH-TP, Komorovice, Mytí nesjízdné komunikace

19 - 17.7. TH-TP, Humpolec, Dusilov, Pročištění kanalizace

20 - 18.7.  TH-TP, Humpolec, Čejovská, Oplach komunikace

21 - 21.7. TH-TP, Humpolec, CTP park, proplach kanálu, zajištění proti povodni

22 - 21.7. TH-TP, Humpolec, LION, pročištění kanalizace po dešti, zaplavené šatny a chodby

23 - 21.7.  TH-TP, Humpolec, Em. Dítě, odčerpání vody ze sklepa RD

24 - 24.7. TH-TP, Speřice, Odstranění bláta ze zastávky a z vozovky.

25 - 31.7., TH-TP, Humpolec, Zajištění kanaálu ze kterého voda vzala poklop. Zajištění.

26 - 31.7, TH-TP, Humpolec, Dolní náměstí 252, Odčerpání 30 cm vody z balkonu spořitelny.

27 - 

28 -

29 -

30 -  

31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

35 - 

36 - 

37 -