Zásahy JPO SDH Humpolec kategorie JPO III v roce 2009:

Leden: bez zásahu JPO

 

Únor: TH-TP

1 - Humpolec, Zimní stadion: V úterý jednotka SDH Humpolec posílená o 2 členy SDH Čejov vyjela na odlehčování střešní konstrukce na střechu zimního stadionu v Humpolci. Zasahovalo zde celkem 14 dobrovolníků vyzbrojených lany a opasky. Pomocí AZ 30 IFA jsme se dostali na střechu, kde bylo podle pokynů správce stadionu započato s odklízením sněhu z plechové střechy. Odklizeny byly po obou stranách střechy pásy cca 5 m od kraje. Hloubka sněhu činila cca 55 cm.    /pk/

Březen:

 2 - TH-TP, Koberovice, náves, strom: - V sobotu 7.3. vyjela jednotka SDH pořezat a likvidovat vzrostlý strom uhrožující autobusovou zastávku a chodce na chodníku v obci Koberovice. Jednotka SDH bude provádět řízení dopravy do příjezdu policie a pomáhala příslušníkům HZS s likvidací stromu. Účast Komrs J., Řeháček M.,Smolík P., Krejčí P. Barák M,Havel O.,Herman ´M., Kovařík P.,Maršík M.,Rozsypal V., Vondráček M., Venhauer T. Celkem 10 členů SDH Humpolec a 1 člen SDH Čejov.

3 - POŽÁR:  Staré Bříště, Mlýn :- V něděli 8.3. ve 20:30 se v Humpolci opět rozhoukala siréna, která svolávala hasiče k požáru starého mlýna mezi Starými Břištěmi a Mysletínem. SDH vyrazil na pokyn operačního střediska s dvěmi cisternami a DA Avia. Na místě jsme provedli rozvinutí 1 C proudu na zadní stranu budovy a spolupracovali při průzkumu nemovitosti a likvidačních pracech v horním  podlaží a podkroví. Na místě zasahovala PS Humpolec /Tatra Terno CAS24/, CS Pelhřimov /CAS 32 T 815 6x6/ a náš dobrovolný sbor. Jednalo se  požár sřešní konstrukce již neobývaného dvoupodlažního objektu starého Peškova mlýna. Škoda je v šetření ZPP a příčina požáru se zjišťuje. Účast byla velká, cekem cca 19 členů SDH Humpolec. pk

4 - TH-TP, Želiv, Klášter, Kanonie Premonstrátů, Želiv: - V sobotu 28.3. vyjela jednotka SDH Humpolec ve 12:11 hod. na pomoc jednotce PS Humpolec s odklizením a uklidem po přezání starého kaštanu ohrožujícího návštěvníky kláštera Kanonie premonstrátů v Želivě. Tam jsme s pomocí AZ 30 IFA provedli odstranění starého stromu  a jeho odklizení do přilehlého parkoviště. Účast  Řeháček M.,Smolík P., Krejčí P. Barák M, Kovařík P.,Maršík M.,Rozsypal V.,Prchal P. Kudrna L. tzn 8 členů SDH Humpolec.

V nedělí 29. 3 od 14 do 17 ho a v Pondělí 30.3. od 14 - 18 hod odjeli dobrovolní hasiči z Humpolce s Pragou V3S ještě jednou do klášterní zahrady v Želivě pomoci poklidit místo zásahu a provést odvoz pokáceného dřeva. Účast: Krejčí P. Barák M, Kovařík P.,Maršík M.,Rozsypal V.,Prchal P. Kudrna, Vondráček Mil.  tzn. opět 8 členů SDH Humpolec.

Duben:

 

 

POŽÁR: Agrostroj Pelhřimov, provozovna Humpolec, Pražská ul.: Ve středu 1.4. v 11:01 vyjela naše jednotka s CAS 25 RTHP společně s PS Humpolec na požár v areálu Humpoleckých strojíren. Jednalo se o požár tryskacího stroje ve kterém hořely filtry. Členové naší jednotky prováděli doplňování vody do cisterny PS Humpolec. Jelikož profesionální jednotka provedla lokalizaci i likvidaci požáru, dále jsme nezasahovali a po doplnění vozidla se vrátili na základnu. Příčina požáru a přímá škoda je v šetření ZPP. Včasným zásahem některých členů SDH pomocí |RHP, kteří poblíž tohoto stroje pracovali nedošlo k rozšíření požáru, čímž přispěli k minimalizaci následných škod.Na místo dorazila i třetí povolaná jednotka s CAS 25 RTHP a to SDH Kejžlice, která nezasahovala a hned odjížděla na pokyn VZ na základnu.

Účast: Krejčí P, Rozsypal V., Řeháček M., Barák M., Havel O.,Vondráček Mil., Vondráček Ant., Vondráček Mart.,Papež Lukáš, Fučík P, Krejcar P.,

6 - TH-TP:  Rybník Cihelna, Humpolec: V pátek 3.4.  v počtu 1+3 byla jednotka PO vyzvána k výjezdu na odstranění  přejeté labutě v ulici u rybníka Cihelna a poklizení vozovky. Jednotka uložila labuť do pytle a po dohodě s TS Humpolec ji předala k likvidaci.

Účast: Rozsypal V., Havel O.,Vondráček Mil., Vondráček Ant.

 

 

 

 

7 - TH-TP, čerpání vody: Lužická 1328: 5. 4 2009

Jednotka SDH Humpolec vyjela na pokyn KOPISu na čerpání vody a odstraňování nánosu krup u paneláku č.p. 1328 na sídlišti Lužická. Vzhledem k velice špatnému počasí a opravdu nevhodnému výškovému umístění panelového domu nebylo jednoduché se s přívaly tající vody a nánosy krup a bahna vypořádat. Zasahovaly zde ještě dobrovolné jednotky z Jiřic a Kejžlice. |foto viz ve fotogalerii.

8 - TH-TP, Humpolec, Mírová ul., 5.4.2009

Likvidace nánosů krup a bahna z komunikace Mírová ulice, čerpání vody pomocí plovoucích čerpadel ve spolupráci s SDH Kejžlice. Odbagrování bahna pomocí 2 bagrů z TS Humpolec.

9 - TH-TP, Humpolec, Mírová ul., Oplach komunikace: Jednotka SDH vyjela na odstraňování bláta a vrstvy krup na ulici Mírová/Družstevní v Humpolci, pomocí CAS 32 T 148 jsem proveli oplach vozovky  dvěma proudy C a lištou z Tatry 148. Účast: Krejčí, Vondráček A., Vondráček M, Rozsypal

10 - TH-TP, Humpolec,Nerudova ul., Oplach komunikace od bahna: Jednotka vyjela na žádost města na oplach komunice Humpolec-Světlice od nánosů bahna z polí  a krup. Účast: Krejčí, Vondráček A., Vondráček M, Rozsypal.

11 - TH-TP. Čejov, Oplach komunikace od bahna: JednotkaSDH  Humpolec  provedla očištění komunikace po přívalových deštích od bahna a krup v obci čejov v zatáčce u potravin a rovněž v místní části Hadina. Účast: Krejčí, Vondráček A., Vondráček M, Rozsypal, Barák M,

12 - TH-TP, Vyskytná, Hledání pohřešované osoby: 08:00 -13 00 hod.: Jednotka SDH Humpolec vyjela na pokyn KOPIS HZS kraje Vysočina na hledání pohřešované osoby, staré nemocné ženy. Na místě jsme pod vedením úolicie ČR byli převezeni autobusem do určeného úseku, kde byla vytvořena rojnice v délce cca 0,5 km a pročesávali jsme les. Během pátrání byla akce zrušena policií ČR, která starou paní našla na silnici mezi Věžničkou a Polnou na Jihlavsku. Účast:  Krejčí, Vondráček A., Vondráček M, Rozsypal, Venhauer T., Papež L., Papež M.,Barák M., Komrs J.

13 - TH-TP, Humpolec, Jana Zábrany, 14 - 15 hod.: Fa Marek, Tlakování kanalizace po přívalových deštích.

 SDH Humpolec vyjela na pokyn KOPIS HZS kraje Vysočina na tlakování a pročištění kanalizace ve fy MAREK Humpolec. Provedli jsme zásah jedním vodním proudem vedoucím k uvolnění znečištěné kanalizace. |foto viz fotogalerie.

14 - TH-TP, Humpolec, U Kaštanu, chatová kolonie, Čerpání vody.: Jednotka SDH Humpolec vyjela na pokyn KOPIS na čepání vody ze sklepa chatky o rozměrech cca 5 x 5 m. Výška vody činila cca 2 m.  Procvedli jsme odčerpání asi 50 m/3 vody pomocí plovoucího čerpadla Froggy. V záloze byla ještě PS 12 a plovoucí čerpadlo Macximum 1200 l/min.

15 - 18.4. TH-TP, Humpolec, Rozkoš.: Dovoz vody.: Jednotka s CAS 32 T 148 provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hrad Orlík na žádost MěÚ Humpolec. Účast: Krejčí, Barák M., Papež L.

16 -25.4. POŽÁR: Čejov směr Budíkov, požár suché trávy na ploše 80x10m. Jednotka SDH prováděla doplňování vody do cisterny SDH Kejžlice. CAS 32 T 148: Účast: Krejcar P., Prchal P., Vašíček J.

17 - 27.4. TH-TP, Tlakování kanalizace, Dusilov, areál statku. Jednotka prováděla tlakování a pročištění kanalizace pomocí vodního proudu "C" , a omytí nečistot z okolní vozovky. Účast: Krejcar P, Barák,Fučík T., Papež L.

18 - 28.4. TH-TP, Hněvkovice směr Kletečná. Jednotka SDH vyjela na zprůjezdnění komunikace z Hněvkovic do Kletečné, kde byl hlášen strom zasahující do vozovky. Jednotka provedla odstranění větví zlomeného stromu zasahujícího do vozovky a poklidila komunikaci od zbytků dřeva.

19 - 30.4.,POŽÁR, Leština u Skaly: Požár koruny a kmenu staré lípy.Jednotka SDH Humpolec vyjela společně s PS Humpolec /AZ30, CAS32 T815/ na požár v koruně staré pamětní lípy a výšce cca 30 m. Na místě prováděli naši hasiči doplňování CAS 24 z CS HB a asistovali při odřezávání větví a hašení koruny stromu. Nakonec bylo provedeno zapěnění střední pěnou a následná nutná likvidace stromu byla odložena na další den. Bylo evakuováno 8 osob ze svých domovů z důvodu ohrožení starým stromem.

K V Ě T E N:

 

20 - 15.5. 09:15: TH-TP, Humpolec, Rašínova, |Tlakování kanalizace. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 na nattlakování a pročištění kanalizace v ulici Rašínova. Účast Řeháček M, Čečák M.

21 - 16.5. 17:21: TH-TP, Humpolec, Hálkova,Cihelna. Odklizení přejeté kačeny z vozovky u rybníka Cihelna do igelitového pytle a po dohodě s TS Humpolec odvoz na skládku TS. Účast: Barák, Rozsypal, Fučík, Kudrna, Maršík.

22 - 22.5. 18:00: TH-TP, Jiřice, padlý strom přes cestu směr Senožaty. Jednotka SDH byla povolána na likvidac i padlého stromu přes vozovku, do nějž narazil osobní automobil. DN byla bez zranění a po příjezdu na místo provedla JPO likvidaci stromu rozřezáním a odklizení z vozovky mimo komunikaci. Účast: Rozsypal, Vondráček,Martin, Vondráček Milan, Trnka Vl.,Barák M., Kudrna L., Havel O.

23 - 24.5. 14:56: TH-Technolog.pomoc, Krasoňov, skladka odpadu. Jednotka PO vytvořila dopravní vedení B a dva C proudy aby zlikvidovala požár skládky na ploše cca 10 x 10 m. Byl využit i trhací hák a krumpáč na rozebírání hořících zbytků. Beze škody.

24 - 31.5. 18:16: TH-TP, Humpolec, Na Závodí, odstranění spadlého stromu. Jednotka provedla rozřezání a odklizení stromu, spadlého na přístupovou cestu a plot v zahrádkářské kolonii. Účast: Rozsypal, Vondráček Martin, Vondráček Antonín, Krejcar P.,Barák M., Kudrna L., Havel O.,Maršík M

Č E R V E N :

25 - 1.6. 14:46.: TH-TP, Humpolec,Rozkoš 70. Jednotka SDH asistovala PS Humpolec při skácení naštíplé třešně hrozící pádem na plot RD a přilehlou komunikaci. Jednotka provedla zrůjezdnění komunikace a uklid. Po dobu zásahu s AZ 30 IFA jsme prováděli řízení dopravy na komunikaci Rozkoš-Vilémov.Účast: Rozsypal, Vondráček Martin, Vondráček Antonín, Krejcar P.,Barák M., Kudrna L., Havel O.,Maršík M, Vondráček Milan.

26 - 11.6. 20:31.: TH-TP, Bystrá směr St. Břiště. Jednotka SDH provedla odstranění třešně o průměru 40 cm, která spadla přes vozovku pomocí motorové pily.

27 - 21.6. 04:00 TH-ostatní, Kamenice n.Lipou. Během čekání na výsledky soutěže provedla jednotka SDH Humpolec předlékařskou pomoc opilé osobě s epileptickým záchvatem. Muže jsme drželi cca 25 minut až do příjezdu vozidla RZP Pelhřimov a proti prostydnutí jsme ho zakryli teploodraznou folií.

28 - 25.6. 14:30 TH-TP, Humpolec, Dusilov, závodiště. Jednotka provedla pročištění napajedla pro koně od nánosů bahna a kamení pomocí 1 C proudu z CAS 32 T 148. Zásah pokračoval i druhý den dalším čištěním pomocí 2 cisteren T 148.

29- 28.6. 09:00 TH-TP, Humpolec, Rozkoš. Jednotka SDH provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hradě Orlík na žádost MěÚ Humpolec.

Č E R V E N E C :

30 - 8.7. 13:25 TH-TP, Humpolec, Hálkova, ryb.Cihelna. Odklizení přejeté kačeny z vozovky u rybníka Cihelna do igelitového pytle a po dohodě s TS Humpolec odvoz na skládku TS. Účast: Ťoukálek, Barák, Maršík, Papež.

31 -  9.7.  8:30  POŽÁR, Humpolec, CTP park 1571. Hala VALEO Compressors s.r.o., Jednalo se o požár kompresoru, jednotka SDH provedla průzkum a dále nezasahovala, byla VZ odvolána na základnu. Škoda 2500 Kč, příčinou technická závada na kompresoru.

32 - 13.7. 16:30, TH-TP, Humpolec, Hálkova 592. Jednotka provedla odstranění velikého roje včel, jenž se usadil ve výšce 4 m mezi rodinnými domky. Likvidace provedena pomocí vysavače a poté byl zbytek roje zchlazen vodní mlhou ze zahradní hadice.

33 - 14.7. 14:45, TH-TP, Humpolec, Rozkoš. Jednotka SDH provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hradě Orlík na žádost MěÚ Humpolec.

S R P E N:

 34 - 2.8. 10:05, TH-TP, Humpolec, Rozkoš. Jednotka SDH provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hradě Orlík na žádost MěÚ Humpolec.

35 - 7.8. 14:12, TH-TP, Plačkov. Jednotka SDH provedla odstranění velkého kmene třešně hrozícího pádem na střechu obydlené chaty pomocí motorové pily. Jištění odřezaných větví a polen bylo provedeno pomocí lana. Třešen byla v takto ohrožujícím stavu od  bouřky.

ZÁŘÍ :

36 - 12.9. 20:01. POŽÁR.Horní Rápotice směr Kaliště. Likvidace požáru suché trávy na ploše 5x5 m. Asistence jednotce HZS PS Humpolec.

Ř Í J E N :

37 - 08.10.: 15:00, TH-TP,  Humpolec, Rozkoš, Odstranění nebezpečně naštípnutého stromu v památkové zóně na žádost MěÚ. DA 12 a P V3S. Účast: Řeháček, Kudrna, Barák, Prchal.

38 -  15.10.: 10:30, TH-TP, Koberovice, Hořice. Odstranění 3 stromů spadlých do půli silnice a 3 větví nebezpečně nízko visících nad vozovkou Humpolec Hořice. Odstranění stromů motorovou pilou. poklizení vozovky. Účast Krejčí, Papež Lukáš, Rozsypal Vojta.

39 -15.10, 20:18, TH-TP, Humpolec, Vilémov 24, Zahoření izolace kolem kotle na dřevo, hořící těsnění vyneseno ven a uhašeno.  CAS 25 RTHP: Trnka, Vondráček,Kudrna,Barák, Rozsypal, Prchal, Havel 

40 -15.10, 21:13, TH-TP, Velký Rybník, Likvidace dvou stromů zasahujících do vozovky pomocí motorové pily. CAS 25 RTHP: Trnka, Vondráček,Kudrna,Barák, Rozsypal, Prchal, Havel

 

41 - 23.10. 15:15, TH-TP, Dovoz vody, Humpolec Rozkoš. Jednotka provedla dovoz 6 m/3 vody do rezervoáru na hradě Orlík na žádost MěÚ Humpolec. Účast Krejčí, Prchal, Barák, Maršík.

 

42 - 31.10, 09:51, PO: Sedlice 14 - Zahoření v chatě, likvidace požáru doutnajících palubek. Jednotka nezasahovala. SDH Želiv, SDH Humpolec, PS Humpolec. Záloha na místě zásahu a záloha na stanici. Účast: Trnka, Vondráček 2x, Barák, Havel O.,Komrs Jan.

43 - 24.11, 19:51, PO: Humpolec, Okružní 943 - Požár potravin na sporáku v bytě. Jednotka PS Humpolec provedla likvidaci zahoření v kuchyni. Jednalo se o připálený hrnec s potravinami, majitel byl uvitř bytu. Jednotka SDH prováděla zálohu  na místě zásahu.

PROSINEC:

44 - 28.12, 01:47, PO: Humpolec, Fr.Jindráčkové - Požár vrat garáže, vstupních dveří a dveří u zahradní boudy. Jednotka spolupracovala na pokyn VZ p. Fučíka s PČR při zajišťování stop na místě zásahu. S pomocí svítilen jsme prozkoumali pozemek majitele, budovy a automobily a na nalezené stopy upozornili PČR. Požár likvidovala jednotka  HZS PS Humpolec před naším příjezdem vysokotlakým vodním proudem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------